งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Application Layer PART VI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Application Layer PART VI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Application Layer PART VI

2 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Position of application layer แต่ละ Host ต่างต้องการ ใช้บริการจาก Host อื่น ใน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต Email File transfer WWW ส่งข่าวสาร = email ถ่ายโอนข้อมูล = file transfer ค้นหาข้อมูล = WWW UDP TCP Multimedia Interactive, real-time applications

3 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Network layer duties

4 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Chapters Chapter 24 Client-Server Model Chapter 25 Domain Name System Chapter 26 SMTP and FTP Chapter 27 HTTP and WWW Chapter 28 Multimedia Gr 16 Gr 17 Gr 15

5 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Chapter 24 Client-Server Model: Socket Interface

6 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 24.1 Client-Server Model Relationship Concurrency Processes

7 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Client-server model Client = a program running on local machine requesting service from a server Server =a program running on the remote machine providing service to clients

8 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Figure 24.1 Client-server model

9 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Figure 24.2 Client-server relationship in theInternet Application program ที่ client ทำงานในลักษณะ on-demand program (runs only when needed) Application program ที่ server ทำงานในลักษณะ infinite program (runs all the time) หนึ่ง Server ให้บริการหลาย client Popular services have specific client-server applications.

10 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Concurrency= ความสามารถในการ ทำงานหลายอย่างพร้อมๆกัน Iterative client PC has one client at a time Client must start, run & end PC can start another client Concurrent client PC has >2 clients at same time.

11 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Concurrency Iterative server Server can handle one client at a time Server receives request, processes it & respond Server can start another client Concurrent client Server can handle >2 clients at same time.

12 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 ลักษณะการทำงานของ serverใน อินเตอร์เน็ต Server ที่ใช้ UDP มักทำงานแบบ iterative server Connectionless iterative server Server ที่ใช้ TCP มักทำงานแบบ concurrent server Connection-oriented concurrent server

13 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Figure 24.3 Connectionless iterative server

14 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Figure 24.4 Connection-oriented concurrent server

15 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 24.2 Socket Interface Sockets structure Local IP address + local port number Remote IP address + remote port number IPv4 IPv6 Stream socket Datagram socket Raw socket TCP UDP

16 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Figure 24.6 Socket types Email (Gr 16) Instant messaging (Gr16) WWW (Gr17) File transfer Multimedia (Gr15) Internet telephony (Gr15) Domain name system (DNS)

17 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Domain name system tena@128.111.24.41 http://203.xx.xx.xx tena@art.ucsb.edu http://engineering.sut.ac.th สำหรับ application หลายอย่างที่ใช้ IP address การใช้ IP address โดยตรงไม่สะดวกในการใช้งาน แก้โดย Domain name system (DNS) เพื่อจัดการเกี่ยวกับชื่อที่ใช้ในอินเตอร์เน็ต

18 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Figure 25.1 Example of using the DNS service

19 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Domain name system

20 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Domain and subdomain

21 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Figure 25.2 Domain name space

22 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Figure 25.3 Domain names and labels

23 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Internet domain name space

24 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Internet domain name space

25 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Figure 25.9 Generic domains

26 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Table 25.1 Generic domain labels

27 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Figure 25.10 Country domains

28 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 ส่วนหนึ่งของ Internet domain name space

29 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 ตัวอย่างชื่อโดเมนประเทศ รหัสโดเมนประเทศ au ออสเตรเลีย at ออสเตรีย ca แคนาดา dk เดนมาร์ค ie ไอร์แลนด์ jp ญี่ปุ่น th ไทย uk อังกฤษ

30 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 ตัวอย่างชื่อโดเมนย่อยในประเทศไทย รหัสโดเมนใช้สำหรับตัวอย่าง or กลุ่มธุรกิจการค้า nectec.or.th ac สถาบันการศึกษ า chandra.ac.th go หน่วยงานของ รัฐบาล mua.go.th

31 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 ลักษณะของชื่อโดเมน Case insensitive edu=Edu=EDU ชื่อโดเมนในระดับรองลงมา ใช้ไม่เกิน 63 ตัวอักษร art.uscb.edu ชื่อเต็มโดเมนยาวไม่เกิน 255 ตัวอักษร art.uscb.edu

32 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 การจัดการชื่อโดเมน แต่ละโดเมนจะควบคุมโดเมนภายใต้โดเมนของ ตัวเอง Japan: abc.ac.jp, xyz.co.jp U.S.A: abc.edu, xyz.com The Netherlands: abc.nl, xyz,nl

33 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Domain name system zones

34 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Adding a domain

35 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Resolution Mapping a name to an address or an address to a name is called name-address resolution. = วิธีการค้นหาชื่อโดเมนที่อยู่ไกลออกไป

36 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Figure 25.12 Recursive resolution fhda.edumcgraw.com

37 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 วิธีการค้นหาชื่อโดเมนที่อยู่ไกลออกไป flits.cs.vu.nllinda.cs.yale.edu

38 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 วิธีการค้นหาชื่อโดเมนที่อยู่ไกลออกไป www.wikipedia.org207.142.131.234

39 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Figure 25.13 Iterative resolution fhda.edumcgraw.com

40 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004

41 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004

42 McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004


ดาวน์โหลด ppt McGraw-Hill©The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004 Application Layer PART VI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google