งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Network (TCP/IP Overview)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Network (TCP/IP Overview)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2110472 Computer Network (TCP/IP Overview)
OSI / Internet Layer Computer Network (TCP/IP Overview)

2 หน้าที่การทำงานของแต่ละ Layer
1. Physical layer : เคลื่อนย้าย bit ทาง transmission medium 2. Data Link layer : ส่ง datagram ผ่านทาง single link เช่น Ethernet หรือ PPP (Point to point protocol) 3. Network layer : route datagram จากผู้ส่ง(source) ไปหายัง ผู้รับ (destination) ใช้ IP (Internet Protocol) ในการกำหนดจุดหมายปลายทาง 4. Transport layer : ส่ง message ระหว่าง client และ server ประกอบด้วย 2 protocol คือ TCP และ UDP 5. Application layer : จัดการทางด้าน application program เช่น Web, mail Computer Network (TCP/IP Overview)

3 Protocol / Media ในแต่ละ Layer
UTP, Fiber optics, Radio wave ARP, Device Driver IP ICMP TCP UDP FTP,WWW,Mail DNS,NFS traceroute Computer Network (TCP/IP Overview)

4 2110472 Computer Network (TCP/IP Overview)
IP Address เป็นเลข 32 บิต (IPv4) จัดเรียงแบบ Big endian อุปกรณ์ทุกชิ้นบนเครือข่ายจะต้องมีเลข IP ที่ไม่ซ้ำกัน ใช้บอกเครือข่าย และ Host Net ID 127 จะเป็น Loop Back เสมอ Ureliable (Connectionless) Computer Network (TCP/IP Overview)

5 2110472 Computer Network (TCP/IP Overview)
IPv4 Address formats Computer Network (TCP/IP Overview)

6 2110472 Computer Network (TCP/IP Overview)
Netmask (Subnet) Network เดียวกัน ต้องมี Subnet เหมือนกันเสมอ Host ID = 0 เป็นหมายเลขเครือข่าย Host ID = -1 เป็น Broad Cast Address Computer Network (TCP/IP Overview)

7 2110472 Computer Network (TCP/IP Overview)
Broadcast Address ksh-2.04$ ping -b -c WARNING: pinging broadcast address PING ( ) from : 56(84) bytes of data. Warning: time of day goes back, taking countermeasures. 64 bytes from : icmp_seq=0 ttl=255 time=138 usec 64 bytes from : icmp_seq=0 ttl=255 time=257 usec (DUP!) 64 bytes from : icmp_seq=0 ttl=255 time=277 usec (DUP!) ping statistics --- 2 packets transmitted, 2 packets received, +22 duplicates, 0% packet loss round-trip min/avg/max/mdev = 0.043/1.469/10.402/2.705 ms Computer Network (TCP/IP Overview)

8 Address Resolution Protocol (ARP)
ksh-2.04$ /sbin/arp Address HWtype HWaddress Flags Mask Iface ether 00:E0:1E:4D:2C:40 C eth0 cpu.cp.eng.chula.ac.th ether 00:03:47:1B:81:03 C eth0 atlantic.cp.eng.chula.a ether 00:10:B5:54:28:99 C eth0 dhcp0-210.cp.eng.chula. ether 00:00:E2:4F:0A:C3 C eth0 cpu200.cp.eng.chula.ac. ether 08:00:20:85:68:C6 C eth0 pacific.cp.eng.chula.ac ether 00:50:8B:E9:14:1D C eth0 420-2.cp.eng.chula.ac.t ether 08:00:20:E9:02:55 C eth0 ksh-2.04$ Computer Network (TCP/IP Overview)

9 2110472 Computer Network (TCP/IP Overview)
Interface Addresses Computer Network (TCP/IP Overview)

10 Trace Route แสดงทางเดินบนของข้อมูล
ksh-2.04$ /usr/sbin/traceroute traceroute to www1.netserv.chula.ac.th ( ), 30 hops max, 38 byte packets ( ) ms ms ms 2 f cen32.it.chula.ac.th ( ) ms ms ms 3 g cen59.it.chula.ac.th ( ) ms ms ms 4 f cen59.it.chula.ac.th ( ) ms ms ms 5 www1.netserv.chula.ac.th ( ) ms ms ms ksh-2.04$ Computer Network (TCP/IP Overview)

11 2110472 Computer Network (TCP/IP Overview)
client server 1. Connection establish 2. Data Transfer 3. Connection termination Computer Network (TCP/IP Overview)

12 2110472 Computer Network (TCP/IP Overview)


ดาวน์โหลด ppt Computer Network (TCP/IP Overview)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google