งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PROFESSIONAL ANDROID™ 2 APPLICATION DEVELOPMENT นำเสนอโดย นางณพัชร์วดี แสงบุญนำ หงษ์ทอง อาจารย์ประจำคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PROFESSIONAL ANDROID™ 2 APPLICATION DEVELOPMENT นำเสนอโดย นางณพัชร์วดี แสงบุญนำ หงษ์ทอง อาจารย์ประจำคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PROFESSIONAL ANDROID™ 2 APPLICATION DEVELOPMENT นำเสนอโดย นางณพัชร์วดี แสงบุญนำ หงษ์ทอง อาจารย์ประจำคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

2 2

3 C ONTENTS CHAPTER 1 Hello, Android CHAPTER 2 Getting Started CHAPTER 3 Creating Applications and Activities CHAPTER 4 Creating User Interfaces CHAPTER 5 Intents, Broadcast Receivers, Adapters, and the Internet 3

4 C ONTENTS CHAPTER 6 Files, Saving State, and Preferences CHAPTER 7 Databases and Content Providers CHAPTER 8 Maps, Geocoding and Location-Based Services CHAPTER 9 Working in the Background CHAPTER 10 Invading the Phone-Top 4

5 C ONTENTS CHAPTER 11 Audio, Video, and Using the Camera CHAPTER 12 Telephony and SMS CHAPTER 13 Bluetooth, Networks and Wi-Fi CHAPTER 14 Sensors CHAPTER 15 Advanced Android Development 5


ดาวน์โหลด ppt PROFESSIONAL ANDROID™ 2 APPLICATION DEVELOPMENT นำเสนอโดย นางณพัชร์วดี แสงบุญนำ หงษ์ทอง อาจารย์ประจำคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google