งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน
แบบฝึกทักษะชุดที่ 4 อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน

2

3 อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน คือ
อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน คือ

4 การเปรียบเทียบปริมาณมากกว่าสองปริมาณ
เช่น

5 อัตราส่วนของจำนวนเป็ดต่อจำนวนไก่ต่อจำนวนนก
เป็น 3 : 1 : 5

6 เป็น 3 : 1 : 5 อัตราส่วนดังกล่าว
เป็น 3 : 1 : 5 อัตราส่วนดังกล่าว มีความหมาย ดังนี้

7 จะมีไก่ 1 ตัว และมีนก 5 ตัว
ถ้ามีเป็ด 3 ตัว จะมีไก่ ตัว และมีนก ตัว

8 ถ้ามีเป็ด ตัว จะมีไก่ ตัว และมีนก ตัว

9 ถ้ามีเป็ด ตัว จะมีไก่ ตัว และมีนก ตัว

10 ถ้ามีเป็ด ตัว จะมีไก่ ตัว และมีนก ตัว

11 อัตราส่วนสองอัตราส่วน ซึ่งมีจำนวนใดจำนวนหนึ่งเป็นสมาชิกของอัตราส่วนทั้งสอง

12 สามารถเขียนอัตราส่วนทั้งสองรวมเข้าเป็นอัตราส่วนเดียวกัน ดังนี้
สามารถเขียนอัตราส่วนทั้งสองรวมเข้าเป็นอัตราส่วนเดียวกัน ดังนี้

13 จำนวนซึ่งเป็นสมาชิกของอัตราส่วนทั้งสองมีค่าเท่ากัน ให้นำอัตราส่วนทั้งสองมาเขียนรวมกัน เป็นอัตราส่วนเดียว โดยที่อัตราส่วนนั้นมีสมาชิกสามตัว

14 (จำนวนซึ่งเป็นสมาชิกของอัตราส่วนทั้งสองเขียนเพียงครั้งเดียว) เช่น
(จำนวนซึ่งเป็นสมาชิกของอัตราส่วนทั้งสองเขียนเพียงครั้งเดียว) เช่น

15 อัตราส่วนของ B : C เป็น 8 : 5 อัตราส่วนของ A : B : C เป็น 3 : 8 : 5
เป็น 3 : 8 : 5

16 2. จำนวนซึ่งเป็นสมาชิกของอัตราส่วน ทั้งสองค่าไม่เท่ากัน

17 ให้นำจำนวนใดๆ คูณอัตราส่วนทั้งสอง เพื่อปรับให้จำนวนซึ่งเป็นสมาชิกของอัตราส่วนทั้งสองมีค่าเท่ากับตัวคูณร่วมน้อยของจำนวนนั้น

18 แล้วจึงรวมอัตราส่วนทั้งสองให้เป็นอัตราส่วนเดียวตามข้อ 1 เช่น

19 อัตราส่วนของ A : B เป็น 2 : 6 = 2  4 : 6  4 = 8 : 24
อัตราส่วนของ B : C เป็น 8 : 3 = 8  3 : 3  3 = : 9 อัตราส่วนของ A : B : C เป็น 8 : : 9

20 อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน ( 1 )
Exercise 4 ( ratio ) อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน ( 1 )

21 คำชี้แจง จงเขียนอัตราส่วนต่อไปนี้ให้เป็นอัตราส่วนเดียว
( ข้อละ 1 คะแนน )

22 ตัวอย่าง A : B = 1 : 3 B : C = : 5 จงหาอัตราส่วน A : B : C

23 วิธีทำ A : B = 1 : 3 B : C = : 5 ดังนั้น A : B : C = 1 : 3 : 5

24 A : B = 2 : 7 B : C = : 1 จงหาอัตราส่วน A : B : C วิธีทำ A : B = B : C = ดังนั้น A : B : C =

25 B : C = 5 : 4 จงหาอัตราส่วน A : B : C

26 A : B = 2 : 5 B : C = 5 : 3 C : D = : 7 จงหาอัตราส่วน A : B : C : D วิธีทำ A : B = B : C = C : D = ดังนั้น A : B : C : D =

27 A : B = 2 : B : C = 4 : C : D = : 21 จงหาอัตราส่วน A : B : C : D วิธีทำ A : B = B : C = C : D = ดังนั้น A : B : C : D =

28 เฉลยแบบฝึกทักษะชุดที่ 4 อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน ( 1 )
เฉลยแบบฝึกทักษะชุดที่ 4 อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน ( 1 )

29 A : B = 2 : 7 B : C = 7 : 1 จงหาอัตราส่วน A : B : C วิธีทำ A : B = : 7 B : C = : 1 ดังนั้น A : B : C = 2 : 7 : 1

30 A : B = 2 : B : C = : 4 จงหาอัตราส่วน A : B : C วิธีทำ A : B = : =  5 : 3  = : 15 B : C = 5 : =  3 : 4  = : 12 ดังนั้น A : B : C = : 15 : 12

31 A : B = 2 : 5 B : C = 5 : 3 C : D = 3 : 7 วิธีทำ A : B = 2 : 5
จงหาอัตราส่วน A : B : C : D วิธีทำ A : B = : 5 B : C = : 3 C : D = : 7 ดังนั้น A : B : C : D = 2 : 5 : 3 : 7

32 A : B = 2 : B : C = : 5 C : D = : 21 จงหาอัตราส่วน A : B : C : D วิธีทำ A : B = 2 : = 2  4 : 3  4 = : 12 B : C = 4 : 5 = 4  3 : 5  = : 15 C : D = : = : 21 ดังนั้น A : B : C : D = 8 : 12 : 15 : 21

33

34 พบกันใหม่ ชุดที่ 5 นะจ๊ะ


ดาวน์โหลด ppt อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google