งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำห้องสมุด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำห้องสมุด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำห้องสมุด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แนะนำห้องสมุด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา – น. เสาร์ เวลา – น. อาทิตย์ เวลา – น. * อาจจะให้บริการได้มากกว่านี้ตามการร้องขอของคณะ 1 June 2011

2 เราอยู่ที่ไหน

3 สิ่งที่ห้องสมุดจะบริการให้กับนักศึกษาปริญญาเอก
เรียน+ค้นคว้า+สืบค้น รายงาน ห้องสมุด การเขียนบทความและดุษฎีนิพนธ์ การนำเสนอ

4 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับให้บริการนิสิต

5 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับให้บริการนิสิต

6 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับให้บริการนิสิต

7 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับให้บริการนิสิต

8 ทรัพยากรห้องสมุดที่มีไว้ให้บริการ
TEXT BOOK ไม่น้อยกว่า 36,000 เล่ม JOURNAL ไม่น้อยกว่า 50 ชื่อเรื่อง e-BOOK ไม่น้อยกว่า 26,000 รายการ e-JOURNAL ไม่น้อยกว่า 10,000 ชื่อเรื่อง

9 หรือ เว็บไซต์ห้องสมุด
การใช้ Online Library Catalog เพื่อค้นหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง หรือ เว็บไซต์ห้องสมุด

10 การใช้ Online Library Catalog เพื่อค้นหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง

11 การใช้ Online Library Catalog เพื่อค้นหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง

12 การใช้ Online Library Catalog เพื่อค้นหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง

13 ฐานข้อมูลที่ให้บริการในห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISI Journal Citation JSTOR General & Interdisciplinary Sciences NetLibray Scopus EBSCO A-toZ Ejournal Portal

14 ฐานข้อมูลที่ให้บริการในห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ABI/Inform (ProQuest) EBSCOhost Business & Economics Blackwell Synergy (Wiley) ScienceDirect Emerald Global Market Information Database

15 ฐานข้อมูลที่ให้บริการในห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
K-Econ Analysis ศูนย์วิจัยกสิกรไทย Business & Economics NEWSCENTER iQNewsClip

16 การใช้งานฐานข้อมูล Reference Database ที่ห้องสมุดบอกรับเพื่อการสืบค้น

17 การเข้าใช้ฐานข้อมูล Reference Database
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้จาก เข้าไปใช้งานที่ แล้วเลือกฐานข้อมูลที่ต้องการ หรือเข้าใช้จากเว็บไซต์ของห้องสมุด (การใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลัยมีเงื่อนไขการใช้)

18

19 ช่องทางการติดต่อ อย่างเป็นทางการ อย่างไม่เป็นทางการ
อย่างไม่เป็นทางการ Blog => Twitter => Facebook Page => ร่วมด้วยช่วยกันค้นคว้า ห้องสมุดชาวสำเภาฟ้า


ดาวน์โหลด ppt แนะนำห้องสมุด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google