งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

International Civil Engineering Abstracts Database International Civil Engineering Abstracts Database ภัทร์ภูรี จงเฟื่อง ปริญญา ภัทร์ภูรี จงเฟื่อง ปริญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "International Civil Engineering Abstracts Database International Civil Engineering Abstracts Database ภัทร์ภูรี จงเฟื่อง ปริญญา ภัทร์ภูรี จงเฟื่อง ปริญญา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 International Civil Engineering Abstracts Database International Civil Engineering Abstracts Database ภัทร์ภูรี จงเฟื่อง ปริญญา ภัทร์ภูรี จงเฟื่อง ปริญญา 10 ตุลาคม 2543 10 ตุลาคม 2543 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 Description

3 ICEAD ICEAD หรืออีกชื่อหนึ่ง Anbar Civil Engineering Library  เป็นฐานข้อมูลสาระสังเขปของ บทความวารสาร ซึ่ง ครอบคลุม บทความมากกว่า 70,000 บทความ จาก 150 วารสาร ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 1972- ปัจจุบัน  มีการปรับปรุงทุกเดือน โดย Anbar Electronic Intelligence มี full text สามารถสั่งซื้อได้จาก British Library Document Supply Centre

4 Civil Engineering Library Table of Contents แบ่งเป็น 7 หมวด  Construction management  Environmental engineering  Geotechnical engineering  Hydraulic engineering  Professional/educational matters  Structural engineering  Transport engineering

5 การเข้าใช้ฐานข้อมูล 1. ใช้โปรแกรม Web browser เช่น Netscape หรือ Internet Explorer แล้ว พิมพ์ URL http://www.car.chula.ac.th/curef.html 2. จะได้เมนู CU Reference Databases ให้ คลิก เลือก Science Indexes 3. ภายใต้หัวข้อ Science Indexes ให้คลิก เลือก International Civil Engineering Abstracts Database ในกรณีที่เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ยังไม่เคยเข้าใช้ฐานข้อมูลนี้ จะได้หน้าจอดังภาพนี้

6

7 4. คลิกแถบเลื่อนทางขวาเลื่อนลงมา ด้านล่างจะเห็นหน้าจอนี้ ให้คลิกที่ Civil Engineering Library

8 Database Menu จะได้หน้าจอ นี้

9 Database Menu จะมีตัวเลือกต่างๆ ตัวเลือกที่เกี่ยวกับการ ค้น มี 4 ตัวเลือก 1. TOC (Table of Contents) 2. Browse Index 3. Form Search 4. Expert Search

10 คลิกที่ TOC จะได้หน้าจอนี้

11 คลิกที่ Construction management จะได้หน้าจอนี้

12 คลิกที่ Browse Index ี้ To have a look around and explore จะได้หน้าจอนี้

13 คลิกที่ Author Index จะ ได้หน้าจอนี้

14 คลิกที่ Expert Search สำหรับการค้นที่ซับซ้อน จะได้หน้าจอนี้

15 คลิกที่ Form Search จะได้ หน้าจอนี้

16 การค้นแบบ Form Search สำหรับการค้นที่เฉพาะเจาะจงได้ อย่างรวดเร็ว

17 ผลการค้น จะได้หน้าจอดังนี้

18 คลิกที่ชื่อบทความ จะได้เห็น สาระสังเขป ดังนี้

19 ถ้าต้องการเก็บผลเพื่อสั่งซื้อ เลื่อน แถบทางขวาลงมา จะได้หน้าจอ ดังนี้ และคลิกที่ Add to Order Form

20 ฝ่ายบริการช่วยค้นคว้าวิจัยฯ สถาบันวิทย บริการ โทร. 218-2930 จะได้หน้าจอดังนี้ ผู้ใช้สามารถเก็บผล ของการค้นที่ต้องการใน order form ได้ เรื่อยๆ ถ้าไม่ต้องการสามารถลบได้ ภายหลัง สามารถดู order form ได้ทุก เวลา โดยคลิกที่ order form ข้างบน จาก หน้าจอใดๆ ก็ได้ เมื่อแก้ไข order form ตามที่ต้องการแล้ว สั่งพิมพ์ได้ และ สั่งซื้อที่ ฝ่ายบริการช่วยค้นคว้าวิจัยฯ สถาบันวิทย บริการ โทร. 218-2930

21 ขอบคุณ ค่ะ ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt International Civil Engineering Abstracts Database International Civil Engineering Abstracts Database ภัทร์ภูรี จงเฟื่อง ปริญญา ภัทร์ภูรี จงเฟื่อง ปริญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google