งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบควบคุมวัตถุเสมือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบควบคุมวัตถุเสมือน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบควบคุมวัตถุเสมือน
Augmented reality object manipulation system อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง อาจารย์ ดร.นัทที นิภานันท์ ผู้จัดทำ นายดิษพงศ์ ธชทรงธรรม ID นายคมกรณ์ อัศวเมฆี ID

2 System in brief

3 ภาพรวมงานในปัจจุบัน Structure planning Structure planning
Hand feature extraction Hand feature extraction Stereo vision Stereo vision Physic engine Integration 3D Position Filter 3D Position Filter + Environment + บอกว่าทำอันไหนไปบ้าง Physic engine

4 Title สรุปความก้าวหน้า

5 Stereo vision งานที่ทำไปแล้ว งานที่ทำไปแล้ว Epipolar geometry

6 Stereo vision งานที่ทำไปแล้ว Correspondence problem

7 Stereo vision งานที่ทำไปแล้ว Reconstruction Triangulation

8 Camera calibration งานที่ทำไปแล้ว Intrinsic matrix Distortion matrix

9 งานที่ทำไปแล้ว Hand Segmentation
Fast Hand Feature Extraction Based on Connected Component Labeling, Distance Transform and Hough Transform

10 Too complex

11 วิธีใหม่ที่จะใช้ ใช้ Marker ติดที่ปลายนิ้วทั้งห้า แล้ว detect หา marker แทนการหามือ เพื่อลด Noise ที่เกิดขึ้นเนื่องจากฉากหลัง จึงกำหนดให้สีของ Marker แตกต่างจากสีของฉากหลัง

12 วิธีใหม่ที่จะใช้ Smooth ภาพ เพื่อให้สามารถ detect ส่วนที่ต้องการของภาพได้ง่ายขึ้น เปลี่ยนระบบการเก็บข้อมูลภาพ จากระบบสี RGB เป็นระบบสี HSV

13 วิธีใหม่ที่จะใช้ ตรวจสอบค่าในแต่ละ pixel ว่ามีค่าอยู่ในช่วงที่ต้องการหรือไม่ บันทึกค่าลงใน frame ที่สร้างขึ้นใหม่ โดยถ้า pixel นั้นอยู่ในช่วงที่ต้องการบันทึกสีขาว ถ้าอยู่นอกช่วงที่ต้องการ บันทึกสีดำ

14

15 งานที่กำลังทำอยู่ หา Connected Component Algorithms
เพื่อให้รู้ว่าส่วนใดเป็น Noise หรือส่วนใดเป็น Marker ที่ต้องการ Algorithms Two-pass

16 การหาจุดแทน Connected Component
โดยสามารถทำได้ 2 วิธี สร้างสี่เหลี่ยมล้อมรอบ Marker และเลือกจุดศูนย์กลางของสี่เหลี่ยม หาจุด Centroid ของ Connected Component

17 Stereo function In OpenCV งานที่กำลังทำอยู่ งานที่กำลังทำอยู่

18 งานที่จะทำในอนาคต งานที่จะทำในอนาคต Integrated 3D Position
Program structure planning Calibrate with Matlab Find preferred camera property 3D Position Physic engine User interface Integrated

19 Title ปัญหา และ แผนงาน

20 ปัญหาในการทำงาน การใช้งาน C++ ความคุ้นเคยในการใช้งาน OpenCV
Complex Algorithm

21 Gantt chart


ดาวน์โหลด ppt ระบบควบคุมวัตถุเสมือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google