งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสุริยา มณีนุตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสุริยา มณีนุตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสุริยา มณีนุตร์
สถาบันการเงิน โดย นางสุริยา มณีนุตร์

2 ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
ในระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการดำเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจอย่างหลากหลาย ต้องมีการอาศัยสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นตัวกลางในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว กำกับดูแลการเงินของประเทศ ผู้ผลิต และผู้บริโภค

3 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด ทำอย่างไรคนไทยจึงกินดีอยู่ดี คำถามประจำหน่วย สถาบันการเงินมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไร คำถามประจำบท 1.สถาบันการเงินมีกี่ประเภท  อะไรบ้าง 2.สถาบันการเงินประเภทธนาคารมีหน้าที่อย่างไร 3.จงยกตัวอย่างสถาบันการเงินที่สำคัญในท้องถิ่นของนักเรียน

4 โครงงานสถาบันการเงินเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้าน
1.การสำรวจสถาบันการเงินที่สำคัญในท้องถิ่น มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 2.วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงินเหล่านั้น 3. วิเคราะห์ว่าสถาบันการเงินใดที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับการดำรง ชีวิตของนักเรียนและครอบครัวมากที่สุด 4.ประเมินค่าของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยได้รับ การช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน

5

6 โครงงานสถาบันการเงินน่ารู้จัก


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสุริยา มณีนุตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google