งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียคนที่ 1 (1991-1999) บอริส นิโคลาเยวิช เยล์ตซิน Boris Nikolayevich Yeltsin วัน เดือนปี สถานที่เกิด 1 กุมภาพันธ์ 1931 ทีหมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียคนที่ 1 (1991-1999) บอริส นิโคลาเยวิช เยล์ตซิน Boris Nikolayevich Yeltsin วัน เดือนปี สถานที่เกิด 1 กุมภาพันธ์ 1931 ทีหมู่บ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียคนที่ 1 ( ) บอริส นิโคลาเยวิช เยล์ตซิน Boris Nikolayevich Yeltsin วัน เดือนปี สถานที่เกิด 1 กุมภาพันธ์ 1931 ทีหมู่บ้าน บูตกา เขต ตาลิตสกี เมือง สเวียร์ดลอฟ (เยคาทีรีนเบิร์ก) การศึกษา สำเร็จการศึกษาปริญาตรี - โท สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันโพลีเทคนิคอูราล เมืองสเวียร์ดลอฟ ตำแหน่งการทำงาน หัวหน้างานก่อสร้างเมืองสเวียร์ดลอฟ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เมืองสเวียร์ดลอฟ ผู้แทนในสภาโซเวียตสูงสุด สมาชิกสภาโซเวียตสูงสุด แห่งสหภาพโซเวียต เลขาธิการเอกพรรคคคอมมิวนิสต์กรุงมอสโก สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต ประธานสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหพันธรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย ประธานาธิบดีสมัยที่ 1 ประธานาธิบดีสมัยที่ 2 ลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดี ถึงแก่กรรม

2 ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียคนที่ 3 ( ปัจจุบัน) ดมิตรี อนาโตลีเยวิช มิดเวียดิฟ Dmitry Anatolyevich Medvedev วัน เดือนปี สถานที่เกิด 14 กันยายน 1965 ที เมืองเลนินกราด (เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก) การศึกษา สำเร็จการศึกษาปริญาตรี - โท สาขานิติศาสตร์ ม. เลนินกราด ต่อมาสำเร็จปริญญาเอกสาขานิติศาสตร์ ตำแหน่งการทำงาน อาจารย์ ม. เลนินกราด ที่ปรึกษาสำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รองหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐมนตรี รองหัวหน้าสำนักประธานาธิบดี ประธานคณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจ “ก๊าซโปรม” หัวหน้าสำนักประธานาธิบดี รองนายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี

3 ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียคนที่ 2 ( ) วลาดีมิร์ วลาดีมิโรวิช ปูติน Vladimir Vladimirovich Putin วัน เดือนปี สถานที่เกิด 7 ตุลาคม 1952 ที เมืองเลนินกราด (เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก) การศึกษา สำเร็จการศึกษาปริญาตรี - โท สาขานิติศาสตร์ ม. เลนินกราด ต่อมาสำเร็จปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ ตำแหน่งการทำงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ(เคจีบี) ผู้ช่วยอธิการบดี ม.เลนินกราด รองผู้ว่าการและประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รองหัวหน้าสำนักประธานาธิบดี ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (เอฟเอสบี) นายกรัฐมนตรีสมัยที่ 1 ประธานาธิบดีสมัยที่ 1 ประธานาธิบดีสมัยที่ 2 นายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2


ดาวน์โหลด ppt ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียคนที่ 1 (1991-1999) บอริส นิโคลาเยวิช เยล์ตซิน Boris Nikolayevich Yeltsin วัน เดือนปี สถานที่เกิด 1 กุมภาพันธ์ 1931 ทีหมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google