งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด.ญ. สุรางคนา ชัยวิเศษ ม.3/1 เลขที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด.ญ. สุรางคนา ชัยวิเศษ ม.3/1 เลขที่ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด.ญ. สุรางคนา ชัยวิเศษ ม.3/1 เลขที่ 3
เด็กปลอด จัดทำโดย ด.ญ. สุรางคนา ชัยวิเศษ ม.3/1 เลขที่ 3

2 ปัญหาต่างๆในชุมชน 1 มีการมั่วสุมกับยาเสพติด 2 มีเด็กแว้นขี่รถเสียงดัง
1 มีการมั่วสุมกับยาเสพติด 2 มีเด็กแว้นขี่รถเสียงดัง 3 มีความขัดแย้งทางครอบครัว 4 เด็กติดเกม

3 การแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน
1 ตั้งคนคอยสอดส่องดูแลเกี่ยวกับยาเสพติดและเด็กแว้นในชุมชน 2 มีความเอาใจใส่ในครอบครัวและมีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ 3 พ่อแม่ควรมีเวลาให้กับลูกไม่ปล่อยให้ลูกหลงระเริงกับการมีชีวิตประจำวันในทางที่ผิด

4 ปัญหาต่างๆในโรงเรียน
1 เด็กหนีเรียน 2 มีเรื่องชู้สาวในวัยเรียน 3 เด็กเรียนไม่รู้เรื่อง

5 การแก้ไขปัญหาต่างๆในโรงเรียน
1 ตักเตือนเมื่อมีการกระทำสิ่งไม่สมควรกับสิ่งที่ไม่ดี 2 เมื่อเรียนไม่เข้าใจให้ถามผู้รู้ 3 ทำเวลาว่างให้เกิดประโยชน์

6 สรุป ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำให้กับเด็กและปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับเด็ก
เป็นตัวอย่างให้เด็กดู เพราะถ้าผู้ใหญ่สั่งสอนเด็กแล้วผู้ใหญ่ กลับทำให้เด็กเห็นซะเอง เด็กก็จะปฏิบัติก็จะย้อน กลับมาว่า “ทำไมจะทำไม่ได้ ดูทีผู้ใหญ่ละ ยังทำได้เลยแล้วเด็กทำไมจะทำไม่ได้” ผู้ใหญ่ต้องปฏิบัติด้วย


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด.ญ. สุรางคนา ชัยวิเศษ ม.3/1 เลขที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google