งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรูไน ซาลามัต ดาตัง อินโดนีเซีย ซาลามัต เซียง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรูไน ซาลามัต ดาตัง อินโดนีเซีย ซาลามัต เซียง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรูไน ซาลามัต ดาตัง อินโดนีเซีย ซาลามัต เซียง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ กูมุสตา สิงคโปร์ หนีห่าว ไทย สวัสดี กัมพูชา ซัวสเด ลาว สะบายดี พม่า มิงกาลาบา เวียดนาม ซินจ่าว

2 你好! 早上好! 早安!

3 nǐ hǎo dà chuān 你 好, 大 川! สวัสดีครับ ต้า ชวน nǐ hǎo 你 好! สวัสดีครับ
打招呼 nǐ hǎo dà chuān 你 好, 大  川! สวัสดีครับ ต้า ชวน nǐ hǎo 你 好! สวัสดีครับ

4 会话 wánɡ jūn nǐ hǎo mɑ 王  军, 你 好 吗? หวาง จวิน คุณสบายดีไหมคะ wǒ hěn hǎo  nǐ ne 我  很  好, 你 呢? ผมสบายดี แล้วคุณล่ะ wǒ yě hěn hǎo nǐ hǎo dà chuān 我 也  很  好。 你 好, 大  川! ดิฉันก็สบายดีค่ะ สวัสดีค่ะ ต้า ชวน nǐ hǎo 你 好! สวัสดีครับ

5 คำอธิบายศัพท์ 你好!"(nǐ hǎo) เป็นประโยคทักทายที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ประโยคนี้สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์และใช้ได้กับบุคคลทุกระดับ โดยคู่สนทนาก็จะใช้ "你好!"(nǐ hǎo) ในการตอบรับคำทักทายนี้เช่นกัน

6 คำอธิบายศัพท์ "你好吗?"(nǐ hǎo ma) เป็นประโยคทักทายที่ใช้บ่อย โดยทั่วไปจะใช้กับคนรู้จักและใช้ประโยค "我很好"(wǒ hěn hǎo). ในตอบรับการทักทายนี้ี้

7 คำอธิบายศัพท์ "很"(hěn) มีความหมายว่า "มาก" แต่การใช้คำนี้แตกต่างจากการใช้คำว่า "มาก" ในภาษาไทย "很" มักทำหน้าที่เป็นคำวิเศษณ์ขยายหน้าคำคุณศัพท์โดยไม่แสดงความหมายบอกระดับว่า "มาก" ตามตัวอักษรที่ปรากฎ เนื่องจากโดยทั่วไปคำคุณศัพท์ในภาษาจีนไม่สามารถทำหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยคได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงต้องอาศัยคำวิเศษณ์ต่างๆ เช่น คำว่า "很" มาขยายเพิ่ม เพื่อให้คำคุณศัพท์นั้นกลายเป็นภาคแสดงของประโยค

8 คำอธิบายศัพท์ "吗"(ma) และ "呢"(ne) ต่างเป็นคำช่วยน้ำเสียง เรามักจะเติมสองคำนี้ไว้ท้ายประโยคเพื่อทำให้ประโยคกลายเป็นประโยคคำถาม โดยทั่วไป "吗" สามารถเทียบได้กับคำว่า "ไหม" และ "呢" สามารถเทียบได้กับคำว่า "ล่ะ" ในภาษาไทย

9 วีดีโอการทักทาย 你好

10 วีดีโอการทักทาย 你好


ดาวน์โหลด ppt บรูไน ซาลามัต ดาตัง อินโดนีเซีย ซาลามัต เซียง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google