งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“IDA คิด IDA ทำ นำอาเซียน IDA คิด IDA ทำ นำอาเซียนสู่สังคมโลก”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“IDA คิด IDA ทำ นำอาเซียน IDA คิด IDA ทำ นำอาเซียนสู่สังคมโลก”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “IDA คิด IDA ทำ นำอาเซียน IDA คิด IDA ทำ นำอาเซียนสู่สังคมโลก”
แผนปฏิบัติการ 1 อินเดีย บังกลาเทศ เกาหลีใต้ IDA จีน ศรีลังกา ญี่ปุ่น IDA พม่า IDA ลาว IDA มาเลเซีย IDA กัมพูชา IDA ไทย IDA อินโดนีเซีย IDA เวียดนาม IDA บรูไน IDA ฟิลิปปินส์ IDA สิงคโปร์ ก่อนเปิด AEC 2 ปีเศษข้างหน้าสำนักงาน IDA กระจายอยู่ทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน และนอกอาเซียนภายใต้สโลแกน “IDA คิด IDA ทำ นำอาเซียน IDA คิด IDA ทำ นำอาเซียนสู่สังคมโลก”

2 บริจาครายได้บำรุงสถาบัน
ตัวอย่างโครงสร้างการจัดการการรวมกลุ่มธุรกิจ เพื่อความอยู่รอดของ SMEs ไทย สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการค้าการลงทุนไทย-อาเซียน กรณีไทย-พม่า บริษัทในไทย (SMEs) มูลนิธิ บริษัทในไทย (SMEs) ขึ้นทะเบียนสังกัด สำนักวิจัยและพัฒนาการค้าการลงทุนไทย-พม่า ขึ้นทะเบียนสังกัด สำนักวิจัยและพัฒนาการค้าการลงทุนไทย-พม่า A B สถาบันบำรุงมูลนิธิ C สำนักวิจัยและพัฒนาการค้าการลงทุน (ไทย) IDA สำนักวิจัยและพัฒนาการค้าการลงทุน (พม่า) D E F G MOU MOU H บริจาครายได้บำรุงสถาบัน I J จดทะเบียนรวมกลุ่มเป็นบริษัทกลางไทย จดทะเบียนรวมกลุ่มเป็นบริษัทกลางพม่า บริษัทรวมมิตรไทย บริษัทรวมมิตรพม่า ฯลฯ ฯลฯ บริษัทรวมมิตรไทย-พม่ สร้างอำนาจการต่อรองทางการค้ากับชาติมหาอำนาจ สร้างอำนาจการต่อรองการคุ้มครองและการช่วยเหลือจากรัฐ

3 IDA จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น IDA IDA ไทย เวียดนาม แอฟริกา IDA นอกอาเซียน
พม่า IDA ลาว ญี่ปุ่น IDA มาเลเซีย IDA บรูไน IDA กัมพูชา IDA อินโดนีเซีย IDA ไทย IDA เวียดนาม IDA สิงคโปร์ IDA ฟิลิปปินส์ IDA นอกอาเซียน แอฟริกา IDA นอกอาเซียน อาหรับ IDA นอกอาเซียน อินเดีย IDA ศรีลังกา IDA บังกลาเทศ


ดาวน์โหลด ppt “IDA คิด IDA ทำ นำอาเซียน IDA คิด IDA ทำ นำอาเซียนสู่สังคมโลก”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google