งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระหว่างกรุงเทพมหานครและนครคุนหมิง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระหว่างกรุงเทพมหานครและนครคุนหมิง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระหว่างกรุงเทพมหานครและนครคุนหมิง
โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ระหว่างกรุงเทพมหานครและนครคุนหมิง

2 ความสำคัญของการอบรมเพื่อ
 ปูพื้นฐานภาษาจีนขั้นพื้นฐาน  รู้หลักในการออกเสียง  เน้นการสื่อสาร ( การพูดและฟัง )  นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาจีนกลาง
ความหมาย ระดับของภาษา ลักษณะของภาษา แนวทางการเรียนการสอน

4 หลักในการออกเสียงภาษาจีนกลาง 汉语法音
Hanyu《汉语》คือตัวอักษร Pin yin《拼音》คือสัญลักษณ์ในการออกเสียงของภาษาจีนกลาง

5 เสียงพยัญชนะจีน 《声母》 มี 21 เสียง
b p m f d t n l zh ch sh r

6 เสียงสระ《韵母》มี 38 เสียง สระเดี่ยว 9 เสียง สระประสม 13 เสียง
เสียงสระ《韵母》มี 38 เสียง สระเดี่ยว 9 เสียง สระประสม 13 เสียง สระนาสิก เสียง

7 นอกจากนี้ยังมีอีก 1 เสียง เรียกว่าเสียงเบา
เสียงวรรณยุกต์ มี 4 เสียง ( พินอิน) เสียงที่ 1 ใช้สัญลักษณ์ - เทียบเสียงสามัญในไทย เสียงที่ 2 ใช้สัญลักษณ์ / เทียบเสียงจัตวาในไทย เสียงที่ 3 ใช้สัญลักษณ์ v เทียบเสียงเอกในไทย เสียงที่ 4 ใช้สัญลักษณ์ \ เทียบเสียงโทในไทย นอกจากนี้ยังมีอีก 1 เสียง เรียกว่าเสียงเบา ไม่มีสัญลักษณ์ตัวใดบ่งบอก

8 ระดับเสียงตามวรรณยุกต์
bā bá ba ba bō bó bŏ bò

9 ลายเสันในตัวอักษรจีนที่สำคัญ
heng gou shu pie na

10 คำศัพท์ภาษาจีนแบบง่ายที่ต้องใช้ประจำวัน เช่น
ฉัน wo 我 เธอ ni 你 เรา ta 他 กิน chi 吃 ดื่ม he 喝 รัก ai 爱 แล้ว le 了 ไหม ma 吗 ไม่ bu 不 ไป qu 去

11 ประโยคง่ายๆที่ใช้ประจำวัน
สวัสดี ni hao 你好 ขอบคุณ xie xie 谢谢 ขอโทษ dui bu qi 对不起 ลาก่อน zai jian 再见 ยินดีต้อนรับ huan ying 欢迎

12 ภาษาที่สร้างสัมพันธภาพที่ดี
Kuai le 快乐 gao xing 高兴 Ping an 平安 xing fu 幸福 hen hao 很好 jian kang 健康 Jin yu man tang 金玉满堂 yi lu ping an 一路平安

13 ภาษาที่ใช้สอบถาม บอกความต้องการ
อะไร shen me 什么 เท่าไร duo shao 多少 เป็นอย่างไร Zen me yang 怎么样 ฉันมี Wo you 我有。。。。 ฉันต้องการ wo yao 我要。。。

14 再 见

15 ขอขอบพระคุณ


ดาวน์โหลด ppt ระหว่างกรุงเทพมหานครและนครคุนหมิง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google