งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วย การประคบสมุนไพร คือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ภูมิปัญญาไทย นำมานึ่งให้ร้อนประคบบริเวณปวดหรือเคล็ดขัดยอกอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตได้ดีเยี่ยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วย การประคบสมุนไพร คือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ภูมิปัญญาไทย นำมานึ่งให้ร้อนประคบบริเวณปวดหรือเคล็ดขัดยอกอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตได้ดีเยี่ยม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วย การประคบสมุนไพร คือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ภูมิปัญญาไทย นำมานึ่งให้ร้อนประคบบริเวณปวดหรือเคล็ดขัดยอกอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตได้ดีเยี่ยม

2

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
    มีทักษะในการฝึกปฏิบัติการแปรรูปพืชสมุนไพรต่าง ๆ พร้อมอธิบายขั้นตอน สรุปองค์ความรู้ในการปฏิบัติกิจกรรมและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

4 วัตถุประสงค์ 1.  อธิบายขั้นตอนและฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการทำลูกประคบสมุนไพรได้ 2.    สรุปขั้นตอนการทำลูกประคบสมุนไพรได้ 3.    มีทักษะในการใช้วัสดุ อุปกรณ์  การทำลูกประคบสมุนไพร

5 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามพลังความคิด - การประคบสมุนไพรดีจิงอย่างที่คิดหรือไม่ คำถามประจำหน่วย - จะประคบสมุน คำถามประจำบท การประคบสมุนไพรหมายถึง ควรเก็บรักษาลูกประคบอย่างไร

6 ระยะเวลาในการประเมิน
การประเมินความพร้อมก่อนเรียน การประเมินระหว่างเรียน การประเมินหลังเรียน

7 โครงงาน

8 แหล่งข้อมูล ภาควิชาแพทย์แผนไทย วสส.พิษณุโลกwrite by: หมออนามัยไกลบ้าน : UnityNature


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วย การประคบสมุนไพร คือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ภูมิปัญญาไทย นำมานึ่งให้ร้อนประคบบริเวณปวดหรือเคล็ดขัดยอกอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตได้ดีเยี่ยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google