งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอ Akanet Maneenut

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานนำเสนอ Akanet Maneenut"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานนำเสนอ Akanet Maneenut
ปิงปองแสนสนุก งานนำเสนอ Akanet Maneenut

2 ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา

3 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด ทำอย่างไรมนุษย์ถึงจะมีสุขภาพดี คำถามประจำหน่วย วิธีการใดคนเราจึงจะมีสุขภาพดี คำถามประจำบท ปิงปองเริ่มเล่นที่ใด การจับไม้ปิงปองมีกี่แบบ กติกาปิงปองแพ้ชนะกันที่เท่าใด

4 โครงงานปิงปอง โครงงานนี้ช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะ การทำงานร่วมกับเพื่อน
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปิงปองและสรุปเพื่อตอบคำถามประจำหน่วย แก้ปัญหาและตัดสินใจเรื่องปิงปอง

5 การประเมินความพร้อมของนักเรียน
วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วและสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับปิงปอง อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการเรียนรู้จากนักเรียน ฉันต้องการค้นหาสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วเกี่ยวกับคำถามประจำหน่วยและสิ่งที่นักเรียนรู้เกี่ยวกับปิงปอง ฉันจะส่งเสริมการคิดขั้นสูงได้อย่างไร ฉันถามนักเรียนเพื่อค้นหาความสัมพันธ์และสรุปเกี่ยวกับปิงปอง ข้อมูลการประเมินช่วยฉันและนักเรียนวางแผนสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในหน่วยการเรียนรู้นี้อย่างไร ถ้านักเรียนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีการปิงปอง ฉันสามารถเตรียมสื่อสนับสนุน ถ้านักเรียนมีระดับความเข้าใจที่แตกต่างเกี่ยวกับปิงปอง ฉันสามารถเตรียมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เราจะกลับมาทบทวนการประเมินนี้ตลอดหน่วยการเรียนรู้เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียน ข้อมูลย้อนกลับหรือเพิ่มเติมอะไรบ้างที่ฉันต้องการ ฉันต้องการช่วยการประเมิน เพื่อคิดว่าต้องกระตุ้นการคิดขั้นสูง

6 เป้าหมายของหลักสูตร รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา

7 เป้าหมายสำหรับนักเรียน
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับปิงปอง ทักษะปิงปอง และกติกาปิงปอง เพื่อให้มีมารยาทในการเล่นปิงปองและมีนำใจนักกีฬา


ดาวน์โหลด ppt งานนำเสนอ Akanet Maneenut

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google