งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวศุภดา ดีหงษ์ โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนบอกความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ นักเรียนบอกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ 3. นักเรียนจำแนกชนิดและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้

3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความหมาย คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ใช้รับข้อมูลและคำสั่ง เข้าไปประมวลผล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

4 ส่วนประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์
หน่วยความจำหลัก หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผล หน่วยส่งออก หน่วยความจำรอง

5 หน่วยประมวลผลกลาง ทำหน้าที่ในการคิดคำนวณหรือประมวลข้อมูล โดยทำตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก ประกอบด้วย  หน่วยควบคุม  หน่วยคำนวณและตรรกยะ

6 เป็นหน่วยสำหรับเก็บข้อมูลและซอฟท์แวร์
หน่วยความจำหลัก เป็นหน่วยสำหรับเก็บข้อมูลและซอฟท์แวร์ ที่ใช้ในการประมวลผล ROM RAM

7 หน่วยความจำสำรอง มีไว้สำหรับเก็บข้อมูล หรือซอฟท์แวร์ที่มีจำนวนมาก และต้องการนำกลับมาใช้อีกในภายหลัง  แผ่นบันทึก  ฮาร์ดดิสก์  เทปแม่เหล็ก  แผ่นซีดี  หน่วยความจำแบบแฟลซ

8 หน่วยรับข้อมูล ได้แก่
ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลกลาง ได้แก่  แผงแป้นอักขระ  เมาส์  เครื่องกราดตรวจ  เครื่องอ่านอักขระหมึกแม่เหล็ก  จอสัมผัส

9 หน่วยส่งออก เป็นหน่วยที่นำข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้วมาแสดงผลหรือเก็บไว้ในหน่วยความจำสำรอง ได้แก่  จอภาพ  เครื่องพิมพ์

10 ชนิดของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์แบบจุดเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องพิมพ์รายบรรทัด

11 หน่วยประมวลผลกลาง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า CUP ใช่หรือไม่ ?
ไม่ใช่ 3

12 อุปกรณ์ในข้อใดเป็นหน่วยส่งออก
20 อุปกรณ์ในข้อใดเป็นหน่วยส่งออก A. Mouse B. Printer C. Keyboard D. Harddisk

13 ข้อใดเป็นหน่วยความจำหลัก
20 ข้อใดเป็นหน่วยความจำหลัก A. ROM B. CD ROM C. Flash Drive D. Harddisk

14 ให้นักเรียนบอกชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่อไปนี้
<Keyboard will appear here based on shape and location of this rectangle.>

15 ให้นักเรียนใส่ชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง
เมาส์ จอภาพ เครื่องพิมพ์ ซีพียู ลำโพง แป้นพิมพ์

16 ให้นักเรียนลากเส้นจับคู่ให้ถูกต้อง
แรม หน่วยรับข้อมูล แผ่นซีดี หน่วยส่งออก รอม ฮาร์ดดิสก์ หน่วยความจำหลัก แป้นพิมพ์ หน่วยความจำสำรอง เครื่องพิมพ์

17 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google