งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบงานที่ 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบงานที่ 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบงานที่ 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้นักศึกษา หาข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ , การคิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ , ระบบการสื่อสาร เช่น อุปกรณ์สื่อสาร , การวิจัยพันธุ์พืช การพัฒนาเครือข่าย , ตัวยาสารอาหาร , วิวัฒนาการการแพทย์ คนละ 1 เรื่อง (ไม่ซ้ำกัน) จำนวน ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 นำเสนอข่าวหน้าชั้นเรียน วันละ 10 คน ส่งชิ้นงานนำเสนอท้ายชั่วโมงที่เรียน เริ่มนำเสนอวันที่ 10 พ.ย. 49

2 ใบงานที่ 3 ระบบคอมพิวเตอร์
แบ่งกลุ่ม 9 คน ทำ paper ส่งวันศุกร์ ที่ 24 พ.ย. 49 นำเสนอเป็นไฟล์ PPt วันที่ 24 พ.ย กลุ่มแรก นำเสนอเป็นไฟล์ PPt วันที่ 1 ธ.ค กลุ่มหลัง 1.หน่วยรับข้อมูล 2.หน่วยประมวลผลกลาง 3.หน่วยแสดงผล 4.หน่วยความจำหลัก 5.หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง 6.ส่วนประกอบอื่น ๆ 7.ภาษาคอมพิวเตอร์ 8.ตัวแปลภาษา 9.ชนิดของซอฟต์แวร์ 10.บุคลากร

3 รายงานสรุปผลการศึกษา “Website”
ใบงานประจำบทที่ 6 เรื่องอินเตอร์เน็ต (Internet) แบ่งกลุ่ม 5 คน ทำ paper ส่งวันศุกร์ ที่ 25 ส.ค. 49 บอกประเภทของเว็บไซต์ องค์กรหรือบริษัทที่จัดทำ วิเคราะห์ความสามารถในการใช้งานของเว็บ 1. ความสามารถในการลิงค์ไปสู่เว็บภายนอก 2. มีเมนูการใช้งานอะไรบ้าง 3. นำเสนอการทำงานที่เป็นจุดเด่นของเว็บนี้


ดาวน์โหลด ppt ใบงานที่ 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google