งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงล่าสุด 28/08/53 โดย... ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงล่าสุด 28/08/53 โดย... ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงล่าสุด 28/08/53 โดย... ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ prapasri@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ prapasri@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูล ทางบรรณานุกรมที่ได้มาจากการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ หรือ ฐานข้อมูลของห้องสมุด (Library OPAC) EndNote สามารถจัดเก็บได้ทั้งรูปภาพ ตาราง กราฟ และบรรณานุกรม ซึ่งเก็บไว้ในลักษณะฐานข้อมูล ห้องสมุดส่วนตัว (Private Reference Library) เพื่อให้ สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการอ้างอิงภายในตัวเล่ม วิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยต่อไป EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูล ทางบรรณานุกรมที่ได้มาจากการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ หรือ ฐานข้อมูลของห้องสมุด (Library OPAC) EndNote สามารถจัดเก็บได้ทั้งรูปภาพ ตาราง กราฟ และบรรณานุกรม ซึ่งเก็บไว้ในลักษณะฐานข้อมูล ห้องสมุดส่วนตัว (Private Reference Library) เพื่อให้ สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการอ้างอิงภายในตัวเล่ม วิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยต่อไป Introduction

3 จัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการทางบรรณานุกรมไว้ใน Library ของ EndNote สามารถสร้าง Library ได้ไม่จำกัดจำนวน และ แต่ละ Library สามารถจัดเก็บรายการอ้างอิงได้ไม่จำกัดจำนวน มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานมากกว่า 4,500 รูปแบบ สามารถสร้าง Group Set ได้สูงสุด 500 Group ต่อหนึ่งห้องสมุด สามารถสร้าง Custom Group และ Smart Group รวมกันได้สูงสุด 500 Group ต่อหนึ่งห้องสมุด สามารถถ่ายโอนไฟล์เอกสารรูปแบบ PDF (Importing PDF Files) จัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการทางบรรณานุกรมไว้ใน Library ของ EndNote สามารถสร้าง Library ได้ไม่จำกัดจำนวน และ แต่ละ Library สามารถจัดเก็บรายการอ้างอิงได้ไม่จำกัดจำนวน มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานมากกว่า 4,500 รูปแบบ สามารถสร้าง Group Set ได้สูงสุด 500 Group ต่อหนึ่งห้องสมุด สามารถสร้าง Custom Group และ Smart Group รวมกันได้สูงสุด 500 Group ต่อหนึ่งห้องสมุด สามารถถ่ายโอนไฟล์เอกสารรูปแบบ PDF (Importing PDF Files) Introduction

4 สามารถค้นหาไฟล์เอกสารฉบับเต็มของเอกสารได้ โดยทำการ ค้นหาจาก ISI Web of Knowledge Full Text Links, EndNote Web Services, DOI (Digital Object Identifier), PubMed LinkOut และ OpenURL สามารถสร้างบรรณานุกรมให้กับเอกสารในแต่ละบท พร้อมทั้ง สร้างเอกสารอ้างอิงที่อยู่ท้ายเอกสารให้ด้วย สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมจัดการเอกสารทั่วไป Microsoft Word for Windows 2003, 2007 และ 2010, OpenOffice.org Writer ใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows XP, Vista และ 7 สามารถค้นหาไฟล์เอกสารฉบับเต็มของเอกสารได้ โดยทำการ ค้นหาจาก ISI Web of Knowledge Full Text Links, EndNote Web Services, DOI (Digital Object Identifier), PubMed LinkOut และ OpenURL สามารถสร้างบรรณานุกรมให้กับเอกสารในแต่ละบท พร้อมทั้ง สร้างเอกสารอ้างอิงที่อยู่ท้ายเอกสารให้ด้วย สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมจัดการเอกสารทั่วไป Microsoft Word for Windows 2003, 2007 และ 2010, OpenOffice.org Writer ใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows XP, Vista และ 7 Introduction

5 คลิกที่ Start เลือก Programs – EndNote – EndNote Program Start EndNote Program

6 1. เลือกที่ Create a new library เพื่อสร้างห้องสมุดใหม่ หรือ เลือกที่ Open an existing library เพื่อเลือกห้องสมุดที่มีอยู่แล้ว 1. เลือกที่ Create a new library เพื่อสร้างห้องสมุดใหม่ หรือ เลือกที่ Open an existing library เพื่อเลือกห้องสมุดที่มีอยู่แล้ว 1 Create a new library

7 2. เลือกสถานที่จัดเก็บห้องสมุด 3. ระบุชื่อห้องสมุด แล้วคลิก Save 2 3 Create a new library

8 EndNote Library

9 Add References to EndNote library 1. การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง (Entering a References) 2. การถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลการสืบค้นเข้าสู่ EndNote 2.1 Direct Export เป็นการถ่ายโอนรายการอ้างอิงที่สืบค้นจาก ฐานข้อมูลต่างๆเข้าสู่ EndNote โดยตรง 2.2 Importing Reference Data into EndNote ต้องบันทึกรายการ อ้างอิงที่สืบค้นจากฐานข้อมูลต่างๆก่อน แล้วนำมาถ่ายโอนเข้าสู่ EndNote โดยใช้ Filter ที่เหมาะสม 2.3 Importing PDF Files to Create New References เป็นการถ่าย โอนไฟล์เอกสารรูปแบบ PDF เข้าสู่ EndNote 2.4 Searching an Online Databases ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้จากการ สืบค้นฐานข้อมูลผ่านหน้าจอ EndNote โดยตรง 1. การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง (Entering a References) 2. การถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลการสืบค้นเข้าสู่ EndNote 2.1 Direct Export เป็นการถ่ายโอนรายการอ้างอิงที่สืบค้นจาก ฐานข้อมูลต่างๆเข้าสู่ EndNote โดยตรง 2.2 Importing Reference Data into EndNote ต้องบันทึกรายการ อ้างอิงที่สืบค้นจากฐานข้อมูลต่างๆก่อน แล้วนำมาถ่ายโอนเข้าสู่ EndNote โดยใช้ Filter ที่เหมาะสม 2.3 Importing PDF Files to Create New References เป็นการถ่าย โอนไฟล์เอกสารรูปแบบ PDF เข้าสู่ EndNote 2.4 Searching an Online Databases ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้จากการ สืบค้นฐานข้อมูลผ่านหน้าจอ EndNote โดยตรง

10 Entering a References

11 1. คลิกที่ References แล้วเลือก New Reference 1 Entering a References

12 2. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ต้องการจากส่วน Reference Type 2 Entering a References

13 3. พิมพ์รายละเอียดทางบรรณานุกรมที่สำคัญตามประเภทสิ่งพิมพ์ที่เลือก จากนั้นคลิกที่เครื่องหมาย เพื่อบันทึกข้อมูล 3. พิมพ์รายละเอียดทางบรรณานุกรมที่สำคัญตามประเภทสิ่งพิมพ์ที่เลือก จากนั้นคลิกที่เครื่องหมาย เพื่อบันทึกข้อมูล 3 Entering a References

14 1. คลิกที่ References แล้วเลือก Figure – Attach Figure 1 Attach Figure

15 2. คลิกที่ Choose File เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ 2 Attach Figure

16 3. เลือกรูปภาพหรือไฟล์ที่ต้องการ 3 Attach Figure

17 4 4. ระบุคำอธิบายภาพหรือไฟล์ในเขตข้อมูล Caption Attach Figure

18 Attach Other File 1 1. คลิกที่ References แล้วเลือก File Attachments – Attach File

19 2. เลือกไฟล์ที่ต้องการ เช่น ไฟล์ PDF 2 Attach Other File

20

21 Quick Edit สามารถคลิกที่ Quick Edit เพื่อแก้ไขข้อมูลอ้างอิงที่ต้องการได้ทันที

22 Bibliographic Styles

23 1. เลือกเปลี่ยนรูปแบบทางบรรณานุกรมที่ต้องการได้ โดยคลิกที่ Select Another Style 1 Bibliographic Style

24 2. เลือกรูปแบบทางบรรณานุกรมที่ต้องการและคลิก Choose 2 Bibliographic Style

25 Direct Export

26 1 2 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ Export

27 3 3. คลิกที่ Export directly to ProCite, EndNote… Direct Export

28 ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนโดยตรงเข้าสู่ EndNote ในทันที Direct Export

29 Importing Reference Data into EndNote

30 Importing Reference Data 1 2 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ Export

31 3. คลิกที่ Download in a format compatible with EndNote 3 Importing Reference Data

32 4. คลิกที่ File และเลือก Save As… เพื่อบันทึกข้อมูล 5. เลือกที่จัดเก็บข้อมูล ระบุชื่อและเลือก Save as type เป็น Text File (*.txt) 4. คลิกที่ File และเลือก Save As… เพื่อบันทึกข้อมูล 5. เลือกที่จัดเก็บข้อมูล ระบุชื่อและเลือก Save as type เป็น Text File (*.txt) Importing Reference Data 4 5

33 6 6. คลิกที่ File แล้วเลือก Import - File Importing Reference Data

34 7. เลือกไฟล์ข้อมูลที่ Choose จากนั้นเลือก Filter หรือ รูปแบบที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ จะถ่ายโอน (Import Option) ถ้าไม่พบ Filter ที่ต้องการ ให้คลิกที่ Other Filters 7 Importing Reference Data

35 8. เลือก Filter ที่ต้องการและคลิก Choose Importing Reference Data 8

36 9 9. คลิกที่ Import เพื่อถ่ายโอนข้อมูล Importing Reference Data

37 Importing PDF Files to Create New References

38 Importing PDF Files 1 1. คลิกที่ File แล้วเลือก Import - File

39 Importing PDF Files 2. คลิกที่ Choose เพื่อเลือกไฟล์เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ที่ต้องการถ่ายโอน จากนั้นในส่วน Import Option เลือก Filter ชื่อ PDF แล้วคลิก Import 2

40 Importing PDF Files

41 Searching Online Databases

42 2 1. คลิกที่ Online Search Mode 2. เลือกแหล่งข้อมูลที่สืบค้น หรือ คลิกที่ More เพื่อเลือกแหล่งข้อมูลอื่นๆ 1. คลิกที่ Online Search Mode 2. เลือกแหล่งข้อมูลที่สืบค้น หรือ คลิกที่ More เพื่อเลือกแหล่งข้อมูลอื่นๆ 1

43 3. พิมพ์คำค้นที่ต้องการ แล้วคลิก Search 3 Searching Online Databases

44 4 4. เลือกระบุจำนวนผลลัพธ์ที่ต้องการได้ จากนั้นคลิก OK Searching Online Databases

45 5. จากรายการผลลัพธ์ที่ได้ ให้เลือกรายการที่ต้องการจัดเก็บไว้ในห้องสมุด 5 Searching Online Databases

46 6. คลิกที่ References เลือก Copy References To และเลือกห้องสมุดที่ ต้องการจัดเก็บข้อมูล 6 Searching Online Databases

47 Create Custom Group

48 2 1. เลือกรายการที่ต้องการจัดกลุ่มข้อมูล 2. คลิกที่ Groups เลือก Add References To เลือก Create Custom Group 1. เลือกรายการที่ต้องการจัดกลุ่มข้อมูล 2. คลิกที่ Groups เลือก Add References To เลือก Create Custom Group 1

49 3. ระบุชื่อกลุ่มข้อมูลย่อยที่ต้องการ 3 Create Custom Group

50 Create Smart Group

51 Create Smart Group การจัดกลุ่มรายการอ้างอิงโดยใช้การสืบค้น 1. คลิกที่ Groups แล้วเลือก Create Smart Group Create Smart Group การจัดกลุ่มรายการอ้างอิงโดยใช้การสืบค้น 1. คลิกที่ Groups แล้วเลือก Create Smart Group 1

52 2. ระบุชื่อกลุ่มข้อมูล Smart Group Name ที่ต้องการ 3. เลือกเขตข้อมูล แล้วพิมพ์คำค้นที่ต้องการ จากนั้นคลิก Create 2. ระบุชื่อกลุ่มข้อมูล Smart Group Name ที่ต้องการ 3. เลือกเขตข้อมูล แล้วพิมพ์คำค้นที่ต้องการ จากนั้นคลิก Create 2 3 Create Smart Group

53 รายการบรรณานุกรมที่ได้จากการสืบค้น Create Smart Group

54 Create Group Set

55 1 1. คลิกที่ Groups เลือก Create Group Set

56 2 2. ระบุชื่อ Group Set ที่ต้องการ Create Group Set

57 Find Full Text

58 1 1. เลือกรายการอ้างอิง 2. คลิกที่ References เลือก Find Full Text 2

59 ผลของการค้นหาเอกสารฉบับเต็ม จะแสดงออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. Found PDF พบไฟล์เอกสารฉบับเต็มรูปแบบ PDF 2. Found URL พบ URL Link ของเอกสารต้นฉบับนั้น ผลของการค้นหาเอกสารฉบับเต็ม จะแสดงออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. Found PDF พบไฟล์เอกสารฉบับเต็มรูปแบบ PDF 2. Found URL พบ URL Link ของเอกสารต้นฉบับนั้น Find Full Text

60 Transferring between EndNote Desktop and EndNote Web Libraries

61 Transferring References 1 1. ในส่วนของ EndNote Web คลิกเลือก configure 2. ระบุ E-mail และ Password ที่ใช้งานใน EndNote Web แล้วคลิก OK 1. ในส่วนของ EndNote Web คลิกเลือก configure 2. ระบุ E-mail และ Password ที่ใช้งานใน EndNote Web แล้วคลิก OK 2

62 3 3. เลือกห้องสมุดที่จะถ่ายโอน 4. เลือกรูปแบบการถ่ายโอนจาก Web ไป Desktop หรือ Desktop ไป Web 5. คลิก Transfer 3. เลือกห้องสมุดที่จะถ่ายโอน 4. เลือกรูปแบบการถ่ายโอนจาก Web ไป Desktop หรือ Desktop ไป Web 5. คลิก Transfer 4 5 Transferring References

63 6 6. คลิก OK เพื่อยืนยันการถ่ายโอนข้อมูล Transferring References

64 Using EndNote While Writing a Paper With Microsoft Word

65 1. ใน Word คลิกแถบ EndNote X4 – Insert Citation- Find Citation 1 Cite While You Write

66 2. พิมพ์คำค้น แล้วคลิก Find 3. เลือกรายการอ้างอิงที่ต้องการ 4. คลิก Insert 2. พิมพ์คำค้น แล้วคลิก Find 3. เลือกรายการอ้างอิงที่ต้องการ 4. คลิก Insert 2 3 4 Cite While You Write

67

68 1. คลิกที่ Edit & Manage Citation Edit & Manage Citation 1

69 2. คลิกที่ Edit Reference ในรายการที่ต้องการ แล้วเลือกจัดการ - Edit Library Reference แก้ไขข้อมูลรายการอ้างอิง - Remove Citation ลบรายการอ้างอิงที่เลือก - Insert Citation แทรกรายการอ้างอิงใหม่ 2. คลิกที่ Edit Reference ในรายการที่ต้องการ แล้วเลือกจัดการ - Edit Library Reference แก้ไขข้อมูลรายการอ้างอิง - Remove Citation ลบรายการอ้างอิงที่เลือก - Insert Citation แทรกรายการอ้างอิงใหม่ 2 Edit & Manage Citation

70 Bibliography Style เลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการอ้างอิงจากส่วน Style ถ้าไม่พบรูปแบบที่ต้องการ คลิกที่ Select Another Style เลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการอ้างอิงจากส่วน Style ถ้าไม่พบรูปแบบที่ต้องการ คลิกที่ Select Another Style

71 Inserting Figure 1 1. คลิกแถบ EndNote X4 – Insert Citation- Find Figure

72 2. พิมพ์คำค้นแล้วคลิก Find 3. เลือกรายการอ้างอิงและคลิก Insert 2 3 Inserting Figure

73

74 Creating Multiple Bibliographies in a Single Document

75 1. ใน EndNote เลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการแก้ไขก่อน เช่น APA 6th 1

76 2. คลิกที่ Edit - Output Styles - Edit “APA 6th” 2

77 3. เลือกที่ Sections แล้วคลิกเลือกที่ Create a bibliography for each section and a complete bibliography at the end of the document 3

78 4. คลิกที่ File - Save As เพื่อบันทึกรูปแบบที่มีการแก้ไข 5. ระบุชื่อรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นคลิก Save 4. คลิกที่ File - Save As เพื่อบันทึกรูปแบบที่มีการแก้ไข 5. ระบุชื่อรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นคลิก Save 4 5

79 6. เลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่แก้ไขใหม่จาก Select Another Style 6 6

80 7. ใน Microsoft Word คลิกแถบ Page Layout - Breaks - Next Page 7

81 8. เนื้อหาจะขึ้นบทถัดไป ให้แทรกรายการอ้างอิงที่ต้องการ 8

82 9. ให้เลือกชื่อรูปแบบบรรณานุกรมที่มีการแก้ไขแล้ว 9

83 จะได้เอกสารที่มีการอ้างอิงบรรณานุกรมในแต่ละบท พร้อมทั้งมี เอกสารอ้างอิงทั้งหมดอยู่ท้ายเอกสารให้ด้วย

84


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงล่าสุด 28/08/53 โดย... ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google