งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช รองคณบดีฝ่ายวิจัย และอาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช รองคณบดีฝ่ายวิจัย และอาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช รองคณบดีฝ่ายวิจัย และอาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

3 “ แบบจำลองมีดีไซน์ ”

4 บริษัทของเราเป็น Corporation of Design?

5 1. เมื่อกล่าวถึงองค์กรของเราลูกค้าให้ความเชื่อถือในภาพลักษณ์
2. องค์กรใช้ประโยชน์จากเวบไซต์ในการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3. องค์กรมีการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อวัดผลงานพนักงาน 4. องค์กรเคยได้รับรางวัลจากภาพยนตร์โฆษณา 5. องค์กรมีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน

6 6. เมื่อมีโครงการพิเศษ องค์กรสามารถจัดทีมทำงานข้ามสายงานได้ง่ายและประสบผลสำเร็จ
7. องค์กรจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 8. องค์กรกำหนดให้พนักงานต้องฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ 9. องค์กรจัดทำบัญชีเพื่อรายงานผลการดำเนินการอย่างโปร่งใส 10. องค์กรมีสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเต็มที่

7 11. องค์กรจัดให้มีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ภายในองค์กร
12. องค์กรมีแผนงานชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ 13. สำนักงานขององค์กรถูกออกแบบให้มีความสวยงาม 14. องค์กรจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ 15. องค์กรวางแผนร่วมกับคู่ค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

8 Design Pyramid

9 คะแนนด้านสุนทรียภาพ (A) = 1 + 4 + 7 + 10 + 13
คะแนนด้านเทคโนโลยี (T) = คะแนนด้านกระบวนการ (P) =

10 ขับเคลื่อนองค์กรสู่ดีไซน์

11 แบบจำลองพลวัต

12 ตัวอย่างการเติมสุนทรียภาพ

13

14

15

16 เติมกระบวนการ

17

18

19

20 เติมเทคโนโลยี

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช รองคณบดีฝ่ายวิจัย และอาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google