งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

2 พื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์
หลักการทำงานพื้นฐานประกอบด้วยหน่วยที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วย ดังนี้ หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) หน่วยความจำหลัก (primary storage) หน่วยความจำสำรอง (secondary storage) หน่วยรับและแสดงผลข้อมูล (input/output unit) ทางเดินของระบบ (system bus)

3 พื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์

4 พื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
CPU (Central Processing Unit

5 พื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
Primary Storage PROM (Programmable ROM) ROM (Read Only Memory) EPROM (Erasable PROM) EEPROM (Electrical EPROM) RAM (Random Access Memory) SDRAM (Synchronous DRAM) DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM) RDRAM (Rambus DRAM)

6 พื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
Secondary Storage Input Unit Output Unit System Bus

7 Machine Cycle

8 เวลาคำสั่งงานและเวลาปฎิบัติการ
ช่วง I-Time (Instruction Time) หรือเวลาคำสั่งงาน อยู่ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 (Fetch และ Decode) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดึงเอาคำสั่งและแปลความหมายเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามต้องการ ช่วง E-Time (Execution Time) หรือเวลาปฏิบัติการ อยู่ขั้นตอนที่ 3 และ 4 (Execute และ Store) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคำนวณและนำผลลัพธ์ไปเก็บเพื่อรอให้เรียกใช้


ดาวน์โหลด ppt หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google