งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแทนค่าข้อมูล และ Primary Storage (Memory)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแทนค่าข้อมูล และ Primary Storage (Memory)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแทนค่าข้อมูล และ Primary Storage (Memory)
ชุดที่ 4 การแทนค่าข้อมูล และ Primary Storage (Memory)

2 การแทนค่าข้อมูล (Data Representation)
คอมพิวเตอร์รู้จักเพียงสองอย่าง: ปิด / เปิด OFF / ON / 1 BINARY SYSTEM

3 ตัวอย่าง Decimal Binary

4 Bits, Bytes แต่ละ 0 หรือ 1 เราเรียกว่า Bit

5 มาตรฐานของรหัส EBCDIC Extended Binary Coded decimal Interchange Code
สร้างโดยบริษัท IBM เพื่อใช้กับเครื่อง mainframe ใช้ 8 bits / byte

6 มาตรฐานของรหัส ASCII American Standard Code for Information Interchange ใช้กับเครื่อง Mini computer และ Personal computer ใช้ 7 bits / byte

7 ตัวอย่าง Character EBCDIC ASCII 0 1111 0000 011 0000

8 ตัวอย่าง Character EBCDIC ASCII A 1100 0001 100 0001
F

9 ปัญหาของรหัส EBCDIC และ ASCII
ไม่เพียงพอที่จะรับจำนวนตัวหนังสือในบางภาษา

10 มาตรฐานของรหัส UNICODE ใช้ 16 bits / byte
สามารถรองรับได้ 65,536 ตัวอักษร

11 ตัวอย่างข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์

12 The Parity Bit (check bit)
มีไว้เพื่อเช็คความถูกต้องของข้อมูลที่ทำการส่งและรับ มีสองชนิดคือ: odd-partiy system, even-parity system

13 ตัวอย่าง ODD-PARITY SYSTEM
U A N

14 ตัวอย่าง ODD-PARITY SYSTEM
Parity Number bit of 1 bits S U A N

15 ตัวอย่าง ODD-PARITY SYSTEM
Parity Number bit of 1 bits S U S *** A N

16 The Parity Bit (check bit)
ปัจจุบันมีระบบที่ทันสมัยกว่า สามารถเช็ค ความผิดพลาดของหลาย bits และสามารถ แก้ไขความผิดพลาดได้ด้วย

17 General Programmer Thailand is lo- cated in South- east Asia. The
capital city is Bangkok. There are 76 provinces. General A B C D E F G H I J K L input salary tax = salary *.10 net = salary - tax print net, tax Programmer

18 Intel A B C D E F C P U G H I J K L

19 PRIMARY STORAGE C P U SECONDARY STORAGE

20 PRINTER C P U MONITOR

21 General Programmer Thailand is lo- cated in South- east Asia. The
capital city is Bangkok. There are 76 provinces. General input salary tax = salary Programmer

22

23 Primary Storage คือหน่วยความจำปฐมภูมิ ทำหน้าที่เก็บคำสั่งงาน (program) และข้อมูล ก่อนถูกส่งไปยัง CPU เพื่อประมวลผล อาจเรียกว่า Memory หรือ RAM (Random Access Memory)

24 Random Access Memory (RAM)
เป็น memory ชนิดที่ computer สามารถเข้าถึงตำแหน่งหน่วยความจำหนึ่งๆ ได้โดยตรง (ไม่จำเป็นต้องเริ่มจาก memory ตำแหน่งที่ 1, 2, 3, …) ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็ว

25 ความสำคัญของ RAM The more RAM in your computer, the more powerful the programs you can run. The more RAM in your computer, the more speed you can get.

26 สาเหตุที่ RAM ยิ่งมาก คอมพิวเตอร์ยิ่งเร็ว
Computer สามารถอ่าน ข้อมูล โปรแกรม จาก Harddisk มาเก็บไว้ใน RAM ได้เป็นจำนวนมากทำให้ไม่จำเป็นต้องเรียกใช้ Harddisk บ่อย เนื่องจาก RAM ไม่มีส่วนเคลื่อนไหว ทำให้การเรียกข้อมูลจาก RAM ทำได้รวดเร็วกว่าการเรียกจาก Harddisk มาก

27 ปริมาณ RAM ที่มากับ PC ณ ปีต่างๆ
ก่อน K K K K ,024 K ,096 K ,192 K ,384 K ,768 K

28 Primary Storage (Memory)
ส่วนใหญ่จะทำจากสารกึ่งตัวนำ เนื่องจาก ความเชื่อถือได้สูง ขนาดเล็ก ต้นทุนต่ำ กินไฟน้อย

29 ข้อเสียของ memory ที่ใช้สารกึ่งตัวนำ
เสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูลได้ง่าย (Volatile) หากขาดกระแสไฟเลี้ยง


ดาวน์โหลด ppt การแทนค่าข้อมูล และ Primary Storage (Memory)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google