งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

? คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คือ อะไรนะ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "? คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คือ อะไรนะ ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ? คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คือ อะไรนะ ?
คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ได้คิดประดิษฐ์ขึ้น เพื่อนำมาเสริมความสามารถของมนุษย์ในด้านการับรู้ การจำ การคำนวณ การเปรียบเทียบตัดสินใจ และการแสดงออก ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ให้สามารถทำงานเป็นระบบสนองความต้องการของมนุษย์

2 แผนผังการทำงานของคอมพิวเตอร์
MAIN INPUT CUP OUT MEMORY

3 Input Unit mouse keyboard
คือ หน่วยรับข้อมูลเข้าเพื่อนำข้อมูลนั้นไปประมวลผลภายในคอมพิวเตอร์ เช่น mouse keyboard

4 CPU Central processing unit
คือ ส่วนที่สำคัญที่สุด และเป็นศูนย์กลางการทำงานของ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัว CPU นั้น ถือว่าเป็น Microprocessor ประเภทหนึ่งที่มีความสามารถในการจัดการคำสั่ง และการประมวลผลที่มีความซับซ้อนมาก

5 Main Memory เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่ทำงานได้รวดเร็วที่สุด การทำงานของมันจะทำงานควบคู่ไปกับ CPU เป็นหน่วยความจำหลักที่จำเป็น หน่วยความจำ ชนิดนี้จะสามารถเก็บข้อมูลได้ เฉพาะเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้นเมื่อใดก็ตามที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า มาเลี้ยง ข้อมูลที่อยู่ภายในหน่วยความจำชนิดจะหายไปทันที หน่วยความจำแรม ทำหน้าที่เก็บชุดคำสั่งและข้อมูลที่ระบบคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าข้อมูล (Input) หรือ การนำออกข้อมูล (Output)

6 Memory Storage คือ หน่วยความจำสำรองเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะสามารถแก้ไขข้อมูลได้ เช่น แผ่นดิสก์ ฮาร์ดดิสก์

7 Output Unit หน่วยที่จะนำข้อมูลออกมาแสดงผลให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลได้ เช่น


ดาวน์โหลด ppt ? คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คือ อะไรนะ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google