งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INDEXED FILES แฟ้มดรรชนี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INDEXED FILES แฟ้มดรรชนี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INDEXED FILES แฟ้มดรรชนี

2 การจัดการแฟ้ม สำหรับแฟ้มใด การกระทำต่อแฟ้มมี 4 อย่าง การสร้างแฟ้ม
สำหรับแฟ้มใด การกระทำต่อแฟ้มมี 4 อย่าง การสร้างแฟ้ม การเรียกข้อมูลจากแฟ้มออกมาใช้ การปรับปรุงและดูแลข้อมูลในแฟ้ม การลบเรคอร์ด การเพิ่มหรือแทรกเรคอร์ด การเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลในเรคอร์ด การคัดลอกข้อมูลจากแฟ้มเพื่อสำรองข้อมูลและจัดข้อมูลใหม่

3 การเข้าถึงข้อมูลในแฟ้ม
มี 3 วิธี คือ การเข้าถึงข้อมูลแบบลำดับ (Sequential access) การเข้าถึงเรคอร์ดของข้อมูลจะเป็นไปตามลำดับตามตำแหน่งของเรคอร์ด การเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่ม (Random access) การเข้าถึงเรคอร์ดของข้อมูลเป็นไปโดยสุ่ม เพื่อหาที่อยู่ของเรคอร์ดนั้น การเข้าถึงข้อมูลแบบลำดับผสมกับแบบสุ่ม (Dynamic access) ทำโดยสุ่มหาที่อยู่ของเรคอร์ด จากนั้นจะอ่านเรคอร์ดของข้อมูลที่อยู่ในลำดับที่เรียงต่อกับเรคอร์ดนั้น

4 การจัดการแฟ้ม มี 3 วิธี Sequential Organization Indexed Organization
Relative Organization

5 แฟ้มดรรชนี (Indexed Files)

6

7 ใช้เพือบันทึกหรือเพิ่มข้อมูลเข้าไปในแฟ้มดรรชนี

8 sort

9

10 sort

11 Create indexed file

12

13

14 Create indexed file

15

16

17

18

19

20

21

22 การค้นหาข้อมูลจากแฟ้มดรรชนี
ทำได้ 3 วิธี คือ ค้นหาแบบลำดับ ค้นหาแบบสุ่ม ค้นหาแบบไดนามิค

23 การค้นหาแบบลำดับ มีการทำงานเหมือนแฟ้มลำดับ (Sequential file) ซึ่งในการทำงานแบบนี้ ใช้ ACCESS MODE IS SEQUENTIAL SELECT IND-FILE ASSIGN TO "D:\DATA\IND.DAT" ORGANIZATION IS INDEXED ACCESS IS SEQUENTIAL RECORD KEY IS XCODE. FD IND-FILE. 01 IND-REC. 05 XCODE PIC 99. 05 XNAME PIC X(10). 05 XQUANT PIC 9(4). 05 XPRICE PIC 9(4)V99. PIC XX.

24 การค้นหาแบบลำดับ คำสั่งต่างๆที่ใช้กับการค้นหาแบบเรียงลำดับนี้ จะใช้งานแบบเดียวกับการทำงานแบบเรียงลำดับ รวมทั้งคำสั่ง READ ซึ่งมีรูปแบบต่อไปนี้

25 Create report form indexed file

26

27

28

29 Create report form indexed file

30

31

32

33 การค้นหาแบบสุ่ม ใช้ ACCESS MODE IS RANDOM ถ้าไม่มี ACCESS MODE จะถือว่าเป็น SEQUENTIAL SELECT IND-FILE ASSIGN TO "D:\COBOLMIX\DATA\IND.DAT" ORGANIZATION IS INDEXED ACCESS IS RANDOM RECORD KEY IS XCODE. FD IND-FILE. 01 IND-REC. 05 XCODE PIC 99. 05 XNAME PIC X(10). 05 XQUANT PIC 9(4). 05 XPRICE PIC 9(4)V99. PIC XX.

34 การค้นหาแบบสุ่ม

35

36

37

38 การค้นหาแบบไดนามิก ค้นหาแบบไดนามิก ใช้ ACCESS MODE IS DYNAMIC สามารถค้นหาข้อมูลได้ทั้งแบบเรียงตามลำดับและแบบสุ่ม

39 การค้นหาแบบไดนามิค

40

41

42

43 การปรับปรุงแฟ้มดรรชนีแบบลำดับ
การปรับปรุงข้อมูลโดยวิธีลำดับเหมาะสำหรับกรณีที่มีข้อมูลที่ต้องการปรับปรุงจำนวนมาก เมื่อเทียบกับจำนวนข้อมูลที่มีอยู่ ถ้ามีการเปิดแฟ้มด้วยคำสั่ง OPEN I-O จะสามารถใช้คำสั่ง REWRITE เพื่อแก้ไขข้อมูล และ ใช้คำสั่ง DELETE เพื่อลบเรคอร์ดของข้อมูลออกจากแฟ้มได้

44 แฟ้มดรรชนีแบบลำดับ

45 การปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มดรรชนีแบบสุ่ม
ในกรณีที่มีเพียงบางเรคอร์ดเท่านั้นที่ต้องการปรับปรุง มักจะใช้วิธีการเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่ม

46 คำสั่ง OPEN I-O ใช้เมื่อต้องการเปิดแฟ้ม เพื่อให้สามารถทั้งอ่านและบันทึกข้อมูลลงในแฟ้มได้ ดังนั้นเมื่อต้องการปรับปรุงแฟ้ม จะต้องใช้คำสั่ง OPEN I-O

47 คำสั่ง REWRITE ใช้เพื่อแก้ไขข้อมูลในเรคอร์ดที่ได้เคยบันทึกลงในแฟ้มดรรชนีก่อนหน้านี้ ซึ่งจะต้องเปิดแฟ้มโดยคำสั่ง OPEN I-O จึงจะสามารถใช้คำสั่ง REWRITE ได้ ก่อนที่จะใช้คำสั่ง REWRITE แก้ไขข้อมูล อาจใช้คำสั่ง READ เพื่ออ่านข้อมูลก่อนหรือไม่ก็ได้

48 คำสั่ง DELETE ใช้สำหรับลบข้อมูลออกจากแฟ้มดรรชนี
โดยจะต้องเปิดแฟ้มด้วยคำสั่ง OPEN I-O หากค้นเรคอร์ดที่ต้องการลบไม่พบ จะกระทำที่กลุ่มคำสั่ง-1


ดาวน์โหลด ppt INDEXED FILES แฟ้มดรรชนี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google