งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หุ่นจำลองเพื่อการสอนญาติ / ผู้ดูแล on tracheostomy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หุ่นจำลองเพื่อการสอนญาติ / ผู้ดูแล on tracheostomy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หุ่นจำลองเพื่อการสอนญาติ / ผู้ดูแล on tracheostomy
ชลฏา ไชยศรีปาน / เพียงฤทัย สกุลแก้วหอผู้ป่วยอายุกรรมหญิง

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ญาติ/ผู้ดูแลเห็นลักษณะของแผลเจาะคอที่มีลักษณะคล้ายของจริง เพื่อเป็นหุ่นในการสอนญาติ/ผู้ดูแลในการทำแผล,การทำความสะอาด inner tube , การดูดเสมหะ

3 หลักการและเหตุผล มีผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใส่ ET-tube มากขึ้น และไม่สามารถ off tube ได้ จำเป็นต้องทำ tracheostomy tube และต้องเปลี่ยนเป็น jackson tube กลับบ้าน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากญาติ/ผู้ดูแล ผู้ป่วยต้องรอให้ทำ tracheostomy ก่อน จึงจะสามารถสอนญาติ/ผู้ดูแลได้ จึงสร้างหุ่นจำลองเพื่อการสอนขึ้นมา ซึ่งสามารถให้ญาติ/ผู้ดูแลได้ทดลองกับหุ่นก่อนปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง

4 เป้าหมาย ตัวชี้วัด ญาติ/ผู้ดูแลมีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยเจาะคอมากขึ้น ญาติ/ผู้ดูแลสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

5 การจัดหาอุปกรณ์ หุ่นจำลอง ได้รับบริจาคจากร้านขายเสื้อผ้าใน อ.หาดใหญ่
tracheostomy tube ได้รับการบริจาคจากญาติผู้ป่วย

6 วิธีการดำเนินการ เจาะรูบริเวณคอ โดยใช้ธูปจุดไฟลนให้เป็นรู มีขนาดเท่ากับ jackson tube

7 วิธีการดำเนินการ 2. ใส่ jackson tube ลงไปที่บริเวณคอ

8

9 การนำไปใช้ ให้ D/C plan นำไปสอนญาติ/ผู้ดูแล ในการทำแผล ,การทำความ สะอาด inner tube ,การดูดเสมหะ

10 การประเมินผล ญาติ/ผู้ดูแลมีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยเจาะคอและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

11


ดาวน์โหลด ppt หุ่นจำลองเพื่อการสอนญาติ / ผู้ดูแล on tracheostomy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google