งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Burden of Disease Thailand, 2009

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Burden of Disease Thailand, 2009"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Burden of Disease Thailand, 2009
Monday, March 7, 2011 Burden of Disease Thailand, 2009 Thai Burden of Disease Working Group:2009 IHPP For discussion only, please do not quote

2 Outline ภาระโรค คืออะไร
การเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วง 5 ปี โรคติดเชื้อ การบาดเจ็บ โรคไม่ติดต่อ การตาย จากมรณบัตร จากการศึกษาภาระโรค สัดส่วนโรคติดเชื้อ โรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ 10 อันดับภาระโรค และการเปลี่ยนแปลง Communication channels: e-letter, facebook, blog ข้อจำกัดการศึกษา และแนวทางแก้ไข Points :

3 DALY ดัชนีปีสุขภาวะ (DALY: Disability adjusted Life Year)
หนึ่งปีสุขภาวะที่สูญเสียไปจากการตายก่อนวัยอันควรหรืออยู่ด้วยภาวะบกพร่องทางสุขภาพ One DALY is one lost year of ‘healthy’ life DALY = YLL + YLD DALY (Disability-Adjusted Life Years) = YLL (Years Lost Due to Premature Death)+YLD (Years Lived With Disability)

4 ความสูญเสีย เหตุเกิดบนถนนสายหนึ่งของกรุงเทพ
อายุ 20 ปี บาดเจ็บไหปลาร้าซ้ายหัก หัวเข่าแตก อายุ 32 ปี นักวิทยาศาสตร์ จบการศึกษาปริญญาเอก มีภาระเลี้ยงดูแม่ ...ส่งน้องเรียน ...มีลูกเล็ก

5 YLD Death Population at risk Sequelae/disability Affected population a

6 ผลการศึกษา ปี 2552 ประชากรไทยสูญเสียปีที่ควรจะมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งหมด 10.5 ล้านปี มาจากการตายก่อนวัยอันควรร้อยละ 47 อายุสั้นกว่าอายุคาดเฉลี่ยในอุดมคติ 15 ปีในชายและ 14 ปีในหญิง

7 มูลค่าทางเศรษฐกิจ GDP 2009: 9,050 (billion Baht), per capita 1.35 แสนบาท สูญเสีย ประมาณ 0.24 แสนบาท หรือประมาณ 1.5 พันล้านบาท

8 DALYs lost by major disease groups

9 DALYs (per 1,000 population)

10 Deaths by disease group

11 Deaths per 1,000 population

12 Percent DALY 1999, and 2009 Male

13 Percent DALY 1999, 2004 and 2009 Female

14 Percent DALY 1999, 2004, and 2009 Both

15 Deaths compared with WHO (2008)

16 Death attributable to risk factor

17 DALYs Risk factor 1999, 2004 and 2009 Both Sex

18 DALYs Risk factor 1999, 2004 and 2009 Male

19 DALYs Risk factor 1999, 2004 and 2009 Female

20 ประเด็นที่ต้องปรับแก้ไข
ข้อมูลความชุกของ alcohol dependence and abuse ข้อมูลความชุกความพิการทางการมองเห็น

21 facebook

22 Blog:GotoKnow.org

23

24 Questions & Comments?


ดาวน์โหลด ppt Burden of Disease Thailand, 2009

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google