งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

In the Classroom Manoonsak Glinhom.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "In the Classroom Manoonsak Glinhom."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 In the Classroom Manoonsak Glinhom

2 In the Classroom I’m a boy. ฉันเป็นเด็กผู้ชาย What is it? มันคืออะไร

3 BOOK แปลว่า “หนังสือ” In the Classroom
อ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ต่อไปนี้ BOOK แปลว่า “หนังสือ”

4 TEACHER แปลว่า “คุณครู” In the Classroom
อ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ต่อไปนี้ TEACHER แปลว่า “คุณครู”

5 BOY แปลว่า “เด็กผู้ชาย” In the Classroom
อ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ต่อไปนี้ BOY แปลว่า “เด็กผู้ชาย”

6 GIRL แปลว่า “เด็กผู้หญิง” In the Classroom
อ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ต่อไปนี้ GIRL แปลว่า “เด็กผู้หญิง”

7 แปลว่า “มันคือหนังสือ”
In the Classroom อ่านออกเสียงประโยคต่อไปนี้ It’s a book แปลว่า “มันคือหนังสือ”

8 แปลว่า “ฉันเป็นเด็กผู้หญิง”
In the Classroom อ่านออกเสียงประโยคต่อไปนี้ I’m a girl แปลว่า “ฉันเป็นเด็กผู้หญิง”


ดาวน์โหลด ppt In the Classroom Manoonsak Glinhom.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google