งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สื่อการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง "มาตราตัวสะกด" โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขตลาดกระบัง

2 มาตราตัวสะกด โดย นางระเบียบ โชติดิลก อ.2 ระดับ 7
นางระเบียบ โชติดิลก อ.2 ระดับ 7 โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขตลาดกระบัง

3 อาจจะไม่มีตัวสะกด เช่น คำว่า ขา ในมาตราแม่ ก กา เป็นต้น
ความหมายตัวสะกด       ตัวสะกด  เป็นพยัญชนะที่ใช้บังคับเสียงท้ายคำ   ให้มีเสียงตามต้องการ  มาตราตัวสะกดบางมาตรา   ใช้ตัวสะกดตรงตามแม่  บางมาตราใช้ตัวสะกดไม่  ตรงตามแม่  และบางมาตรา   อาจจะไม่มีตัวสะกด    เช่น  คำว่า  ขา  ในมาตราแม่  ก  กา  เป็นต้น โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขตลาดกระบัง

4 แม่กก คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน "ก" เป็นตัวสะกด
มาตราแม่ กก แม่กก  คือ  คำที่อ่านออกเสียงเหมือน "ก"  เป็นตัวสะกด   เช่น                        ยักษ์    อ่านว่า    ยัก สุนัข ยักษ์ สุนัข    อ่านว่า    สุ - นัก โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขตลาดกระบัง

5 สรุปมาตราตัวสะกดแม่ กก
สรุป มาตราแม่  กก  คือ  คำที่มีตัว  ก  สะกด  หรือมีตัวอื่นซึ่งทำหน้าที่ เหมือนตัว  ก  สะกด ได้แก่  ข   ค  ฆ    โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขตลาดกระบัง

6 มาตราแม่ กน แม่กน  คือ  คำที่อ่านออกเสียงเหมือน “น”  เป็นตัวสะกด  เช่น บาน จาน บริเวณ ปัญญา จราจร                        โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขตลาดกระบัง

7 สรุปมาตราตัวสะกดแม่ กน
สรุป มาตราแม่  กน  คือ  คำที่มีตัว  น  สะกด  หรือมีตัวอื่นซึ่งทำหน้าที่ เหมือนตัว  น  สะกด ได้แก่ ณ  ญ  ร  ล ฬ    โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขตลาดกระบัง

8 แม่กบ คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน “บ” เป็นตัวสะกด เช่น กบ ลาบ สับ ลับ
มาตราแม่ กบ แม่กบ  คือ  คำที่อ่านออกเสียงเหมือน “บ”  เป็นตัวสะกด  เช่น กบ ลาบ สับ ลับ                        โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขตลาดกระบัง

9 สรุปมาตราตัวสะกดแม่ กบ
สรุป มาตราแม่  กบ  คือ  คำที่มีตัว  บ  สะกด  หรือมีตัวอื่นซึ่งทำหน้าที่ เหมือนตัว  บ  สะกด ได้แก่ ป  พ  ฟ ภ    โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขตลาดกระบัง

10 แม่กด คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน “ด” เป็นตัวสะกด เช่น มด จด อด
มาตราแม่ กด แม่กด  คือ  คำที่อ่านออกเสียงเหมือน “ด”  เป็นตัวสะกด  เช่น มด จด อด                       โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขตลาดกระบัง

11 สรุปมาตราตัวสะกดแม่ กด
สรุป มาตราแม่  กด  คือ  คำที่มีตัว  ด  สะกด  หรือมีตัวอื่นซึ่งทำหน้าที่ เหมือนตัว  ด  สะกด ได้แก่ จ  ถ  ษ  ช  ด  เช่น รถ กระดาษ พืช ข้าวโพด    โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขตลาดกระบัง

12 ขอบคุณค่ะ โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขตลาดกระบัง


ดาวน์โหลด ppt สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google