งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณชอบกินผลไม้อะไร 你喜欢吃什么水果?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณชอบกินผลไม้อะไร 你喜欢吃什么水果?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณชอบกินผลไม้อะไร 你喜欢吃什么水果?
คุณชอบกินผลไม้อะไร 你喜欢吃什么水果?   นางสาวสฐาปรานี เพ็งปั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

2 คำศัพท์

3 A: 你喜欢吃什么水果? คุณชอบกินผลไม้อะไร B: 我喜欢吃芒果。 ฉันชอบกินมะม่วง
บทสนทนา A: 你喜欢吃什么水果? คุณชอบกินผลไม้อะไร B: 我喜欢吃芒果。 ฉันชอบกินมะม่วง

4 แบบฝึกหัด ให้นักเรียนแปลคำศัพท์ต่อไปนี้ 1. 芒果 ……………….. 2. 苹果 ………………..
1. 芒果 ……………….. 2. 苹果 ……………….. 3. 椰子 ……………….. 4. 香蕉 ……………….. 5. 葡萄 ………………..

5 ให้นักเรียนแปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาไทยให้ถูกต้อง
我喜欢吃芒果。 ………………………………………………………………… 我喜欢吃苹果。 我喜欢吃椰子。 我喜欢吃香蕉。 我喜欢吃葡萄。


ดาวน์โหลด ppt คุณชอบกินผลไม้อะไร 你喜欢吃什么水果?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google