งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หันหน้าไปทางทิศเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หันหน้าไปทางทิศเหนือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หันหน้าไปทางทิศเหนือ
ด้านหลัง เป็นทิศเหนือ แขนซ้าย ชี้ไปทางทิศตะวันตก แขนขวา ชี้ไปทางทิศตะวันออก

2 หันหน้าไปทางทิศตะวันตก
ด้านหลัง เป็นทิศตะวันออก แขนซ้าย ชี้ไปทางทิศใต้ แขนขวา ชี้ไปทางทิศเหนือ

3 จุดเหนือศีรษะ (Zenith)
ทำมุมกับผู้สังเกตการณ์ และขอบฟ้าทุก ๆ ด้าน เป็นมุมฉาก (90°) พอดี

4 มุมอาซิมุท (Azimuth) เป็นมุมในแนวราบ นับจากทิศเหนือ ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา มีค่าระหว่าง 0 - 360 องศา
มุมเงย (Altitude) เป็นมุมในแนวตั้ง นับจากเส้นขอบฟ้าขึ้นไปสู่จุดเหนือศีรษะ มีค่าระหว่าง องศา


ดาวน์โหลด ppt หันหน้าไปทางทิศเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google