งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แปลคำศัพท์สำคัญ Chapter 2 หัวข้อ 2. 1 – 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แปลคำศัพท์สำคัญ Chapter 2 หัวข้อ 2. 1 – 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แปลคำศัพท์สำคัญ Chapter 2 หัวข้อ 2. 1 – 2

2 Quadratic Function ฟังก์ชันกำลังสอง
อยู่ในรูป เมื่อ  a, b, c  เป็นจำนวนจริงใด ๆ  และ  a ≠ 0 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง เรียกว่า  พาราโบลา (Parabola)

3 Polynomial Function ฟังก์ชันพหุนาม
เช่น Linear Function ฟังก์ชันเส้นตรง Constant Function ฟังก์ชันค่าคงที่ Squaring Function ฟังก์ชันยกกำลัง

4 Complex Number จำนวนเชิงซ้อน
บทนิยาม จำนวนเชิงซ้อน คือจำนวนซึ่งเขียนอยู่ในรูป (a, b) เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆ เมื่อ (a, b) และ (c, d) เป็นจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวน เซตของจำนวนเชิงซ้อน เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ C

5 Imaginary จำนวนจินตภาพ
คือจำนวนเชิงซ้อนที่ค่ากำลังสองเป็นจำนวนจริงลบ Imaginary Unit หน่วยจินตภาพ คือหน่วยที่ใช้ขยายระบบจำนวนจริงออกไปเป็นระบบจำนวนเชิงซ้อน  เขียนแทนด้วย i โดยที่


ดาวน์โหลด ppt แปลคำศัพท์สำคัญ Chapter 2 หัวข้อ 2. 1 – 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google