งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง การเปรียบเทียบพุทธศักราชกับคริสต์ศักราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางกมลพรรณ หอมมณฑา ตำแหน่งครู คศ.2 โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

2 วัตถุประสงค์ในการจัดทำ
เพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบกาลเวลา ต่าง ๆ ได้ และรู้เรื่องพุทธศักราชและคริสต์ศักราช

3 การเปรียบเทียบปี พ.ศ. กับ ค.ศ.
การเปรียบเทียบปี พ.ศ. กับ ค.ศ.

4 พ.ศ. หรือ พุทธศักราช เป็นศักราชทาพระพุทธศาสนา
นิยมใช้ในหมู่ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ค.ศ. หรือ คริสต์ศักราช เป็นศักราชทางคริสต์ศักราช นิยมใช้ในหมู่ประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ พ.ศ. มากกว่า ค.ศ. ๕๔๓ ปี ดังนั้นการเทียบ พ.ศ. เป็น ค.ศ. หรือ ค.ศ. เป็น พ.ศ. เราจะนำ ๕๔๓ ไป บวก + หรือ ลบ -

5 ตัวอย่าง

6 ถ้าต้องการทราบปี พ.ศ. ให้นำ ค.ศ. + 543 = พ.ศ.
เช่น ค.ศ = 2547 ค.ศ จึงตรงกับ พ.ศ. 2547

7 ถ้าต้องการทราบปี ค.ศ. ให้นำ พ.ศ. - 543 = ค.ศ.
เช่น พ.ศ = 2004 พ.ศ จึงตรงกับ ค.ศ. 2004

8 แบบทดสอบ

9 ค.ศ. มากกว่า พ.ศ. ใช่ หรือ ไม่
ค.ศ. มากกว่า พ.ศ. ใช่ หรือ ไม่ ใช่ ไม่ใช่

10 Timer พ.ศ ตรงกับ ค.ศ. ในข้อใด 1976 1977 1978 1979

11 Timer ค.ศ ตรงกับ พ.ศ. ในข้อใด 2339 2340 2341 2342

12 ถ้าต้องการทราบปี พ.ศ. จะต้องทำอย่างไร
Timer ถ้าต้องการทราบปี พ.ศ. จะต้องทำอย่างไร ก. นำปี ค.ศ. มาลบกับปี พ.ศ. ข. นำปี ค.ศ. มาบวกกับปี พ.ศ. ค. นำปี ค.ศ. มาคูณกับปี พ.ศ. ง. นำปี ค.ศ. มาหากับปี พ.ศ.

13 ถ้าต้องการทราบปี ค.ศ. จะต้องทำอย่างไร
Timer ถ้าต้องการทราบปี ค.ศ. จะต้องทำอย่างไร ก. นำปี พ.ศ. มาลบกับปี ค.ศ. ข. นำปี พ.ศ. มาบวกกับปี ค.ศ. ค. นำปี พ.ศ. มาคูณกับปี ค.ศ. ง. นำปี พ.ศ. มาหากับปี ค.ศ.

14 พ.ศ.มากกว่า ค.ศ. เท่าไร <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

15 นักเรียนเกิด พ.ศ. อะไร และ ตรงกับ ค.ศ. อะไร

16 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google