งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โจทย์ คณะมนุษยศาสตร์ ต้องการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย 1. ตู้เก็บเอกสาร 10 ตู้ ตู้ละ 2730 บาท 2. ตู้เหล็ก 2 บาน 10 ตู้ ตู้ละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โจทย์ คณะมนุษยศาสตร์ ต้องการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย 1. ตู้เก็บเอกสาร 10 ตู้ ตู้ละ 2730 บาท 2. ตู้เหล็ก 2 บาน 10 ตู้ ตู้ละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โจทย์ คณะมนุษยศาสตร์ ต้องการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย 1. ตู้เก็บเอกสาร 10 ตู้ ตู้ละ บาท 2. ตู้เหล็ก 2 บาน 10 ตู้ ตู้ละ บาท 3. ตู้บานเลื่อนทึบ 10 ตู้ ตู้ละ บาท

2 ทำการ Login User name & Password “ ลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ที่นี่ “
ในกรณีที่ไม่มีให้ทำการเลือก “ ลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ที่นี่ “

3 Click

4 Click

5

6

7

8 กรณีที่เป็นการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้เลือกเป็นจ้างก่อสร้าง

9 พัสดุที่จัดหาจะเปลี่ยนตามประเภทการจัดหา

10

11 พิมพ์ชื่อโครงการในช่องนี้

12

13 ผ่าน GFMIS กรณีเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน ไม่ผ่าน GFMIS กรณีเป็นเงินงบประมาณรายได้ ทั้งผ่านและไม่ผ่าน GFMIS - กรณีที่ใช้ทั้งเงินงบประมาณรายได้และแผ่นดิน

14 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
ยังไม่สามารถกรอก จำนวนเงินได้ ต้องกรอก ข้อมูลงบประมาณก่อน (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

15 (เงินงบประมาณรายได้)
ยังไม่สามารถกรอก จำนวนเงินได้ ต้องกรอก ข้อมูลงบประมาณก่อน (เงินงบประมาณรายได้)

16 เมื่อเลือกแหล่งของเงินแล้ว จะสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้จากไอคอนนี้

17 ในกรณีที่เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน ต้องคลิ๊กที่แว่นขยาย เพื่อกรอกรหัสงบประมาณก่อน ถึงกรอกจำนวนเงินได้
ในกรณีที่เป็นเงินงบประมาณรายได้ จะสามารถกรอกจำนวนเงินได้ทันที - ถ้าใช้แหล่งของเงินมากกว่า 1 แหล่ง สามารถเพิ่มได้จากหน้านี้

18 สำหรับเงินงบประมาณแผ่นดิน
การกรอกรหัสงบประมาณ สำหรับเงินงบประมาณแผ่นดิน

19 เมื่อใส่รหัสครบ ให้เลือกค้นหา

20

21 กรอกจำนวนเงิน

22

23

24

25 ราคารวม : ใช้กรณีที่เป็นการจัดซื้อที่มีการตรวจรับครั้งเดียว
ราคาต่อรายการ : ใช้กรณีที่มีการจัดซื้อหลายรายการและอาจะมีการตรวจรับหลายครั้ง ราคาต่อหน่วย : ใช้กรณีที่มีการจัดซื้อหลายรายการและอาจมีการ ตรวจรับครั้งเดียว หรือ หลายครั้งก็ได้

26

27

28 พิมพ์หน่วยนับที่ต้องการใช้

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 พิมพ์เสร็จแล้ว Click ค้นหา

55 Click

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140 เมื่อส่งข้อมูลในระบบ GFMIS หรือ ตั้งเบิก ให้พิมพ์ใบนี้แนบมาพร้อมฎีกาด้วยนะครับ

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177


ดาวน์โหลด ppt โจทย์ คณะมนุษยศาสตร์ ต้องการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย 1. ตู้เก็บเอกสาร 10 ตู้ ตู้ละ 2730 บาท 2. ตู้เหล็ก 2 บาน 10 ตู้ ตู้ละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google