งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Logistics and Assembly

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Logistics and Assembly"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Logistics and Assembly
Mar2012

2 CTO & IPQC

3 CTO – PC Assembly Unit Comparisons
Y12 Target = 36,000 Units and 3,000 Units /month

4 Y2-03_CTO – Component Failure
MB ที่ประกอบทั้งหมด VGA ที่ประกอบทั้งหมด ODD ที่ประกอบทั้งหมด CARD READER ที่ประกอบทั้งหมด “Team Work”

5 Summary of CTO Thailand Operation Year 2012

6 Mainboard ที่ QC แล้วพบสินค้ามีปัญหา
Status : PM-Kingpetchประสานงานและแจ้งราคาre-workกับvendorแล้ว แต่ไม่มีคำตอบ ระหว่างนี้ คลังทำre-workเพื่อให้สินค้าขายออกไปได้ก่อน รอPMติดตามเงินค่าre-work

7 ปัญหา Mother Board-ASUSล่าสุด (3-Apr-12)
การสุ่มเช็คสินค้า Motherboards Asus รุ่น M5A78L-M-LX  จำนวน 50 ตัว จากทั้งหมด 2,000 ตัว เอกสารรับเข้าเลขที่ COA PO NO. P  สินค้าเข้าวันที่                                          พบปัญหาคือ 1.พบขาตะกั่วสูงเกินฐานรองตัว CPU

8 2. พบคราบบริเวณหลัง Motherboards เป็นคราบสีขาวๆ

9    3.และพบคราบบริเวณ Port Sound และ Port PS/2

10 QC Y2-03 ตรวจพบปัญหา MB รุ่น M5A78L-M-LX มีคราบบริเวณ Port PS/2 และ Port Sound       จากการสุ่มเช็คสินค้า Motherboards Asus รุ่น M5A78L-M-LX  จำนวน 20 ตัว จากทั้งหมด 499 ตัว เอกสารรับเข้าเลขที่ COA PO NO. P สินค้าเข้าวันที่ พบคราบบริเวณ Port PS/2 และ Port Sound จำนวน 20 ตัว

11 ตรวจพบปัญหา MB รุ่น P8H61-M-LE (R3) มีคราบบริเวณ Port PS/2 และ Port Sound
จากการสุ่มเช็คสินค้า Motherboards Asus รุ่น P8H61-M-LE (R3)  จำนวน 80 ตัว จากทั้งหมด 6,000 ตัว เอกสารรับเข้าเลขที่ COA PO NO. P ,32  สินค้าเข้าวันที่ พบคราบบริเวณ Port PS/2 และตรง Port Sound จำนวน 73 ตัว

12 ตรวจพบปัญหา MB รุ่น M5A78L-M-LX มีคราบบริเวณ Port PS/2 และ Port Sound
จากการสุ่มเช็คสินค้า Motherboards Asus รุ่น M5A78L-M-LX  จำนวน 20 ตัว จากทั้งหมด 520 ตัว เอกสารรับเข้าเลขที่ COA PO NO. P สินค้าเข้าวันที่ พบคราบบริเวณ Port PS/2 และตรง Port Sound จำนวน 11 ตัว

13 ตรวจพบปัญหา MB รุ่น F1A55-M LE มีคราบบริเวณ Port PS/2 และ Port Sound
จากการสุ่มเช็คสินค้า Motherboards Asus รุ่น F1A55-M LE  จำนวน 20 ตัว จากทั้งหมด 200 ตัว เอกสารรับเข้าเลขที่ COA PO NO. P ,22 สินค้าเข้าวันที่ พบคราบบริเวณ Port PS/2 และตรง Port Sound จำนวน 9 ตัว

14 WAREHOUSE & Dispatch

15 Sale Return

16 Y2-03 Sale Return by Dept.

17 Sale Return By Type Sale Return (F3)

18 Y2012 Sale Return By Reason

19 SALE RETURN ( รับลอย แก้ไขเอกสาร)

20 Y2012 – HQ’s PICKING SLIP Sale Revenue

21 Picking Slip ที่ออกหลัง 18:00 น. ในเขตกรุงเทพ ฯ

22 Picking Slip ลูกค้าต่างจังหวัด ที่ออกเกินเวลาที่กำหนด (By Branch)

23 HQ Jan – Apr12 Picking Slip print out by Period

24 Pick-Pack ERROR RATE

25

26 BKK Half day delivery Success Rate

27 Delivery un-successful : Count (sheets)
BKK Synnex Van Delivery un-successful : Count (sheets)

28 Half day delivery un-successful : Count (sheets)
BKK Outsource Half day delivery un-successful : Count (sheets)

29 Top 5 ลูกค้าที่ไม่ได้เตรียมเช็ค/เงินสด

30 บิลขาย ที่ต่ำกว่า 5,000 บาท Note ให้ส่งสินค้า ประจำเดือน มีนาคม2552
ทั้งหมด 5 บิล

31 Upcountry Next day delivery Un-Successful

32 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Logistics and Assembly

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google