งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lower higher quality Monthly Review on Dec,11 03/07/57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lower higher quality Monthly Review on Dec,11 03/07/57."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lower cost @ higher quality Monthly Review on Dec,11 03/07/57

2 Service Jobs Incoming 03/07/57

3 Average Job Incoming / Day Day :Working day 03/07/57 Q1 Q2 Q3 Q4

4 Average TAT of Pending Job (Date) 03/07/57

5 Vendor & Third Party ในประเทศที่หยุดเนื่องจากปัญหาน้ำท่วม

6 % Pending Job > 14 Days (Target < 10 %) 03/07/57 Oct -Nov11 WK2~4 : สถานการณ์น้ำท่วมจาก ภาคเหนือลงมาภาคกลางทำ -Vendor ประกาศหยุดเป็นช่วงๆ - ขนส่งพบปัญหาการล่าช้า - การส่ง RMA ทำได้เป็นช่วงๆ

7 Top 20 CS Code Incoming Y2011 03/07/57

8 Most recent months highlight Page 1/2 03/07/57

9 Most recent months highlight Page 2/2 03/07/57

10 Top 20 Dealer Incoming Y2011 03/07/57

11  Volume of service incoming job is 247,117 pcs. at the end of Year 2011.

12 8 Status of Pending Job (Dec,11) Note: Exclude Job Close  Volume of service pending job is 5,128 pcs. at the end of Dec 2011. This is not included qty. of Job close.  The main factors which we need to control are the pending under status Engineer & Stock Release. 03/07/57

13 Pending Job By Branches (Dec,11) Note: Exclude Job Close 03/07/57  Pending job by branches decreased from 3 rd weeks  Overall pending job was mainly at the like HQ  Solving the problem by following up replacement parts form vendors

14 Pending Job By CS Code Top 20 (Dec,11) Note: Exclude Job Close Top 20 cs code เป็นงานค้าง 4,813 ชิ้น หรือ 93% จากงานค้าง ทั้งหมด 5,128 ชิ้น 03/07/57

15 Pending Job > 14 Days Top 20 (Dec,11) Note: Exclude Job Close 03/07/57

16 Service Inventory (History Q3/07 – Present time) Updated 03Jan12_09:29

17 Thank You 03/07/57


ดาวน์โหลด ppt Lower higher quality Monthly Review on Dec,11 03/07/57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google