งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการตีราคาสินค้าคงเหลือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการตีราคาสินค้าคงเหลือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการตีราคาสินค้าคงเหลือ
ชุดที่ 2

2 Example Inventory Information

3 Specific Identification
ข้างบนนี้เป็นข้อมูลการซื้อสินค้าในเดือนสิงหาคม ณ 14 สิงหาคม $91 ไปจำนวน 8 คัน $106 ไปจำนวน 12 คัน

4 Specific Identification
ต้นทุนขายที่เกิดขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม มีต้นทุนขายเกิดขึ้นเท่ากับ $2, และมีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 5 หน่วย มูลค่า $500.-

5 Specific Identification
กิจการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอีกในวันที่ 17 และ 28 หลังจากนั้นกิจการได้ขายสินค้าอีกในวันที่ 31 สิงหาคม ดังนี้ : $91, $106, $115, & $119.

6 Specific Identification
ต้นทุนสินค้าที่ขาย ณ 31 ส.ค. = 3,856.-

7 Specific Identification
Income Statement COGS = $4,586 Balance Sheet Inventory = $1,404

8 First-In, First-Out (FIFO)
จักรยานคงเหลือที่มีอยู่ข้างต้น กิจการนำออกขาย 20 คัน

9 First-In, First-Out (FIFO)
ต้นทุนของสินค้าที่ขาย ณ 14 ส.ค. เท่ากับ 1,970.- และมีสินค้าคงเหลือเท่ากับ (5 คัน)

10 First-In, First-Out (FIFO)
กิจการซื้อสินค้าเพิ่มในวันที่ 17 และ 28 ส.ค. , และวันที่ 31 ส.ค. กิจการได้ขายสินค้าไปทั้งหมด 23 หน่วย

11 First-In, First-Out (FIFO)
ต้นทุนขาย ณ 31 ส.ค. = ($530 + $2,070) = $2,600

12 First-In, First-Out (FIFO)
Income Statement COGS = $4,570 Balance Sheet Inventory = $1,420

13 Last-In, First-Out (LIFO)
กิจการขายสินค้าในวันที่ 14 ส.ค. ทั้งหมด 20 คัน

14 Last-In, First-Out (LIFO)
ต้นทุนสินค้าที่ขายในวันที่ 14 เท่ากับ ($1,590 + $455) $2,045, สินค้าคงเหลือ 5 หน่วย มีมูลค่าเท่ากับ $455

15 Last-In, First-Out (LIFO)
ซื้อสินค้าเพิ่มในวันที่ 17 และ 28 ส.ค. และในวันที่ 31 ส.. กิจการได้ขายสินค้าไป 23 ชิ้น

16 Last-In, First-Out (LIFO)
ต้นทุนสินค้าที่ขาย ณ 31 ส.ค. = ($1,190 + $1,495) = $2,685

17 Last-In, First-Out (LIFO)
Income Statement COGS = $4,730 Balance Sheet Inventory = $1,260

18 กิจการขายสินค้าในวันที่ 14 ส.ค. ทั้งหมด 20 คัน
Weighted Average กิจการขายสินค้าในวันที่ 14 ส.ค. ทั้งหมด 20 คัน

19 ต้นทุนต่อหน่วยถัวเฉลี่ยนั้นจะมีการคำนวณแต่ละครั้งที่ทำการขาย
Weighted Average ÷ ต้นทุนต่อหน่วยถัวเฉลี่ยนั้นจะมีการคำนวณแต่ละครั้งที่ทำการขาย

20 Weighted Average ซื้อสินค้าเพิ่มในวันที่ 17 และ 28 ส.ค. และในวันที่ 31 ส.. กิจการได้ขายสินค้าไป 23 ชิ้น

21 Weighted Average ÷

22 Weighted Average Income Statement COGS = $4,622
Balance Sheet Inventory = $1,368


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการตีราคาสินค้าคงเหลือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google