งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สะสมทรัพย์ 15 ปี ชำระเบี้ย ประกันภัย 7 ปี (มีเงินปันผล)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สะสมทรัพย์ 15 ปี ชำระเบี้ย ประกันภัย 7 ปี (มีเงินปันผล)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สะสมทรัพย์ 15 ปี ชำระเบี้ย ประกันภัย 7 ปี (มีเงินปันผล)
7 Pay 15 (Participating)

2 สะสมทรัพย์ 15 ปี ชำระเบี้ย 7 ปี มีเงินปันผล
ทุน + ทุนเพิ่ม ความคุ้มครองชีวิต 20% ทุนเพิ่ม ระยะเวลาคุ้มครอง 1 2 3 7 4 5 8 6 9 10 11 14 12 15 13 ระยะเวลาจ่ายเบี้ย 216% รับรองเงินสดคืน 6% 7% 12% 165% เงินปันผล 10% 10% รวมรับทั้งสิ้นตลอดสัญญา ขั้นต่ำ 216% สูงสุดถึง 226%

3 ลักษณะแบบประกัน แบบประกันแบบสะสมทรัพย์ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี และชำระเบี้ยประกัน 7 ปี โดยเบี้ยประกันเท่ากันทุกเพศทุกอายุ

4 ผลประโยชน์เงินสดคืน ณ สิ้นปีที่ 2, 4 และ 6
รับเงินสดคืน 6% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ณ สิ้นปีที่ 8, 10 และ 12 รับเงินสดคืน 7% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ณ สิ้นปีที่ 14 รับเงินสดคืน 12% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น และ สิ้นปีที่ 15 รับอีก 165% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น รวมทั้งสิ้น 216% ของทุนประกันภัย

5 เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา
10% ของ ทุนประกันภัยเริ่มต้น

6 เบี้ยประกัน   เบี้ยประกันภัยเท่ากับ 250 ต่อทุนประกันภัย 1,000 เท่ากัน ทุกเพศ ทุกอายุ ส่วนลดเบี้ยประกันภัย ทุนประกัน ส่วนลดเบี้ยประกันภัย ต่อทุน 1, ,000 – 249,999 ไม่มีส่วนลด ตั้งแต่ 250,000 ขึ้นไป ลด 1 บาท

7 226%

8 กฎเกณฑ์การพิจารณา ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
อายุรับประกัน 0 – 60 ปี ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถแนบได้ HS, HB, Lady Care, Lady Care Plus AI, ADD, ADB/ RCC CR, BBOL ( ยกเว้น LT, APWP และ E-CIR )


ดาวน์โหลด ppt สะสมทรัพย์ 15 ปี ชำระเบี้ย ประกันภัย 7 ปี (มีเงินปันผล)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google