งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากรฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากรฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากรฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม
นายธนัท ชัยยุทธ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ ผศ.กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ นายปรีชา เกื้อคลัง นายอดาษดา มั่นดี

2 ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ ผศ.กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์
นายปรีชา เกื้อคลัง นายอดาษดา มั่นดี ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ ผศ.กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและการศึกษาพิเศษ หัวหน้าสำนักงานฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม หัวหน้าแผนกวิจัย ที่ปรึกษาแผนกวิจัย นางสาวรัตนาภรณ์ หมีเงิน นางผุสดี นิลสมัคร นางอรุณี มณที นักศึกษาฝึกงาน ประจำสำนักงาน ประจำสำนักงาน

3 ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ
นายอดาษดา มั่นดี นายปรีชา เกื้อคลัง ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ สมาชิก นายธนัท ชัยยุทธ อยู่ ไม่อยู่

4 นางสาวรัตนาภรณ์ หมีเงิน ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ
นางผุสดี นิลสมัคร อยู่ ไม่อยู่ นางอรุณี มณที นางสาวรัตนาภรณ์ หมีเงิน นายอดาษดา มั่นดี นายปรีชา เกื้อคลัง ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ


ดาวน์โหลด ppt บุคลากรฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google