งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โครงสร้างเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะรีไซเคิล ผู้จัดการ ธนาคารขยะรีไซเคิล ที่ปรึกษา ธนาคารขยะรีไซเคิล เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ ขนย้ายวัสดุรีไซเคิล

2 โครงสร้างเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะ มอ.
ที่ปรึกษา นายเทวินทร์ ยอดสวัสดิ์ ผู้จัดการ นายธวัชชัย รุยัล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน 1.นางอมลมณี นุ่นศรี 2.นางนงเยาว์ รุยัล 3.นายจีระศักดิ์ ยอดสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ขนย้ายวัสดุรีไซเคิล 1. นายชมชื่น อุยสกุล 2. นายพรเทพ หนูอุไร 3. นายอรรพล มิตรช่วยรอด 4. นายบุญลือ ประดิษฐสกุล 5. นางชญานุช นิลพันธุ์ ประชาสัมพันธ์ 1.นายสมภพ ดวงสุวรรณ

3 ผู้จัดการธนาคารขยะรีไซเคิล
ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานธนาคารวัสดุรีไซเคิล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผู้จัดการธนาคารขยะรีไซเคิล กำกับดูแล การติดต่อกับร้านรับซื้อขยะ เสนอตั้งราคากลางรับซื้อขายขยะแต่ละครั้งโดยอ้างอิงตามราคาตลาด การดำเนินงานภายในธนาคารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
รับสมัครสมาชิก เก็บรวบรวมข้อมูลของสมาชิก บริการแก่สมาชิกธนาคารในการรับฝากขยะหรือถอนเงินจากบัญชี ตรวจสอบรายการ ชั่งน้ำหนักที่สมาชิกนำมาฝาก เพื่อบันทึกลงสมุดบัญชี สรุปผลประกอบการของธนาคารประจำวันและประจำเดือนส่งให้ ผู้จัดการธนาคารและที่ปรึกษาทราบ เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

5 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ประธานคณะกรรมการเปิดสอบราคาวัสดุรีไซเคิลในแต่ละครั้ง ประชาสัมพันธ์โครงการ ประสานงานกับคณะ/หน่วยงาน ขนย้ายวัสดุรีไซเคิลในแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่ขนถ่ายขยะ ประสานงานกับคณะ/หน่วยงาน ที่ต้องการขนถ่ายขยะ ขนถ่ายขยะรีไซเคิลของสมาชิกจากคณะ/หน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google