งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายเจษฎา ช้างสีสังข์ 503040217-7 นายกรกฏ สุภา 503040757-5 COE201 0-22 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. กิตติ์ เธียร ธโนปจัย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายเจษฎา ช้างสีสังข์ 503040217-7 นายกรกฏ สุภา 503040757-5 COE201 0-22 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. กิตติ์ เธียร ธโนปจัย 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายเจษฎา ช้างสีสังข์ 503040217-7 นายกรกฏ สุภา 503040757-5 COE201 0-22 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. กิตติ์ เธียร ธโนปจัย 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10 1010

11 ELECTRODE to PATIENT INSTRUMENTATIO N AND FILTER CIRCUIT A/D and MULTIPLEX MICROCONTROLER RF Zigbee SOFTWARE COMPUTER 11 1111

12 Electr ode Instrum ent Amplifi er A/D Microcontrolle r Convert to digital Data. Lowpass filter Zigbee transfer 50 Hz nocth filter Offset Voltage Adjustm ent 1212

13 Software Zigbee receiver Personal Compute r 1313

14 • Zigbee มีอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดที่ 250 kbps ระยะการกระจายที่ 1600 m ของพื้นที่โล่ง และ ระยะต่ำสุดที่ 90 m • ทำการแปลงสัญญาณ analog เป็น ข้อมูล Digital เพื่อใช้ในการส่งผ่าน Zigbee • ทำการรวมสัญญาณ sampling ที่เกิดทุก 2 ms. ( อัตราสุ่ม 500 samples/sec) ที่ความละเอียด 10 bits/sample ของทั้ง 3 channel จากนั้น เพิ่ม header ขนาด 16 bits • ดังนั้นใน 1 วินาทีจะส่งข้อมูลเป็นจำนวน 500 sample/sec *(10 bits/sample *3 + 16 bits) = 23 kbps 14 1414

15 15 1515


ดาวน์โหลด ppt นายเจษฎา ช้างสีสังข์ 503040217-7 นายกรกฏ สุภา 503040757-5 COE201 0-22 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. กิตติ์ เธียร ธโนปจัย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google