งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย และ วิศรุต พรศรีเมตต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย และ วิศรุต พรศรีเมตต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย และ วิศรุต พรศรีเมตต์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วสุ เชาว์พานนท์

2 AGENDA Introduction Project Plan Literature review Conceptual design
Experiments Case Studies Conceptual design Problem Summary

3 Introduction วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินโครงการ
เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ติดต่อผู้ใช้ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับ Crystal Ball ขอบเขตการดำเนินโครงการ สามารถควบคุมระบบ Mouse Cursor ของ MS Windows ผู้ใช้สามารถใช้งาน Crystal Ball ได้สะดวก พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของระบบ

4 Project Plan แผนการดำเนินงาน ช่วงเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน
แผนการดำเนินงาน ช่วงเดือน กันยายน ถึง กุมภาพันธ์

5 Project Plan ออกแบบระบบเชิงมโนภาพ
ศึกษา Class และ library ของเครื่องมือที่จะใช้ พัฒนาระบบ Image Processing พัฒนาระบบติดต่อและสั่งการไปยัง OS พัฒนาโปรแกรมประยุกต์

6 Literature Review Webcam Image Processing Experiments Case studies MFC

7 Webcam CCD CMOS CCD SENSOR CMOS SENSOR

8 Image Processing MATLAB OpenCV CIMG Montivision

9 Experiments Optical Flow

10 Experiments Subtract delay

11 Case studies FTIR Multitouch and Display Device
ที่มา : ที่มา :

12 Case studies FTIR Multitouch and Display Device (cont.)
ที่มา :

13 Microsoft Foundation Class Library(MFC)
C++ Windows API Library Use Visual C++ to develop ที่มา : ที่มา :

14 Conceptual Design โครงสร้างระบบ ระบบการประมวลผล รูปแบบการใช้งาน

15 โครงสร้างระบบ ระบบภายนอก ระบบภายใน

16 ระบบการประมวลผล

17 รูปแบบการใช้งาน การเลื่อนนิ้วเป็นการเคลื่อนที่ของเมาส์
การแตะนิ้วในเวลาสั้นๆเป็นการคลิก การแตะนิ้วสองครั้งภายในช่วงเวลาสั้นๆ เป็นการดับเบิ้ลคลิก หากมีการใช้นิ้วมือมากกว่าหนึ่งนิ้วเลื่อนหรือแตะลงไปบนลูกแก้วเป็นการใช้งานในโหมดมัลติทัช (Multitouch)

18 Problem การตรวจจับการเคลื่อนที่ มุมมองและระยะในการตรวจจับภาพ
ผลกระทบจากแสงสี

19 Summary Crystal Ball คือ Mouse ใช้ Webcam เป็นอุปกรณ์รับ Input
ใช้ Image Processing ในการวิเคราะห์ เบื้องต้นได้ออกแบบให้รองรับ Windows XP

20 Questions?


ดาวน์โหลด ppt CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย และ วิศรุต พรศรีเมตต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google