งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย และ วิศรุต พรศรีเมตต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย และ วิศรุต พรศรีเมตต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย และ วิศรุต พรศรีเมตต์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วสุ เชาว์พานนท์

2 AGENDA การพัฒนาระบบ Demo ปัญหา แนวทางการดำเนินงานต่อ การทดลอง
ตรวจจับการเคลื่อนที่ การควบคุมCursor Demo ปัญหา แนวทางการดำเนินงานต่อ

3 Implementation การทดลอง ตรวจจับการเคลื่อนที่ การควบคุมCursor
การคลิก

4 การทดลอง ขอบเขตการในการรับภาพ (8:18)

5 ตรวจจับการเคลื่อนที่

6 การควบคุม Cursor การเคลื่อนที่ การคลิก

7 การควบคุมCursor(การเคลื่อนที่)
ใช้ฟังก์ชั่น SetCursorPos ทิศทางการเคลื่อนที่

8 การควบคุมCursor(การคลิก)
Algorithm Operating System ใช้ฟังก์ชั่น Mouse_click

9 ความคืบหน้า

10 Demo

11 ปัญหา กระบวนการตรวจจับการคลิก การวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนที่
ความเร็วในการคำนวณ ความง่ายต่อการใช้งาน

12 แนวทางการพัฒนาต่อ กระบวนการตรวจจับการคลิก
พัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น โปรแกรมประยุกต์สำหรับ Crystal Ball

13 QUESTION?


ดาวน์โหลด ppt CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย และ วิศรุต พรศรีเมตต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google