งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
นายสัญจร กีรติรังสรรค์ นายสกุลวงศ์ บัวพรมมี อ.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี อาจารย์ที่ปรึกษา

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ ความคืบหน้าของโครงการ แนวทางพัฒนาต่อ สรุป

3 ความคืบหน้าของโครงการ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนป้องกันไวรัส ส่วนกำจัดไวรัส

4 ส่วนป้องกันไวรัส สถานะการ Stand By

5 ส่วนป้องกันไวรัส สถานะการเชื่อมต่อ USB ที่ไม่มีไฟล์ Autorun

6 ส่วนป้องกันไวรัส สถานะการเชื่อมต่อ USB ที่พบไฟล์ Autorun

7 ส่วนป้องกันไวรัส สถานะแสดงการลบไฟล์ Autorun

8 ส่วนป้องกันไวรัส บอกสถานะการถอด USB

9 รูปแบบโปรแกรม

10 ส่วนกำจัดไวรัส ไฟล์ Signature ที่กำหนดขึ้นมา

11 ส่วนกำจัดไวรัส

12 ส่วนกำจัดไวรัส

13 แนวทางพัฒนาต่อ รวมโปรแกรมทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน
หาวิธีให้โปรแกรมสแกนได้เร็วขึ้น

14 สรุป ความคืบหน้าของโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ปรับปรุงโปรแกรมให้ทำงานดีขึ้น นำทั้งสองโปรแกรมมารวมกัน

15 Q & A


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google