งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายวิทวัส วรารัตน์ศิริโรจน์ นางสาวพาฝัน วิโรจน์ยุติ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายวิทวัส วรารัตน์ศิริโรจน์ นางสาวพาฝัน วิโรจน์ยุติ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายวิทวัส วรารัตน์ศิริโรจน์ นางสาวพาฝัน วิโรจน์ยุติ 1

2 2

3  บทนำ  ความคืบหน้าของโครงการ  สาธิตการใช้งานโปรแกรม  ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน  แผนการดำเนินงานในอนาคต  คำถามและข้อเสนอแนะ 3

4  แผนงานเดิม  ระบบตรวจสอบคลังสินค้า  แผนงานใหม่  ระบบตรวจสอบคลังสินค้า  ระบบกันขโมย  ระบบบัญชี 4

5  ระบบหลัก  ตรวจสอบคลังสินค้า  กันขโมย  บัญชี  ระบบย่อย  ระบบจัดการฐานข้อมูลสินค้าและผู้เข้าใช้ระบบ  ระบบบันทึกการขายสินค้า  ระบบตรวจสอบผู้ใช้งาน  ระบบจัดการอ่าน-เขียนแท็ก 5

6 Item PKId Tagid Datein Timein Pricein Dateout timeout priceout Status FKdetid Detail PKdetid Accessory Category Weight Purity Tightly Pattern Picture Warn User_table PKUsername Pass Admin Fname Lname Question Answer 6

7 ตรวจสอบ คลังสินค้า กัน ขโมย จัดการ ฐานข้อมูล บันทึกการ ขายสินค้า ตรวจสอบ ผู้ใช้งาน จัดการอ่าน - เขียนแท็ก user บัญชี 7

8 จัดการ ฐานข้อมูล บันทึกการ ขายสินค้า จัดการอ่าน - เขียนแท็ก ตรวจสอบ คลังสินค้า กัน ขโมย detailitemuser บัญชี 8

9  Sector 0, Block 0 เก็บรหัสแท็กเป็นเลขฐาน 16 ขนาด 16 ไบต์  Sector 0, Block 1 เก็บรหัสสินค้า  16 --> 00000000000000000000000000000016  Sector 0, Block 2 ระบุว่าได้ชำระสินค้าแล้ว หรือไม่  1 --> ยังไม่ได้ชำระเงิน  0 --> ชำระเงินแล้ว Sector 0 Block 0 Tag ID Block 1 Item ID Block 2 Sold 9

10 10

11 Sector 0 Block 0Block 1Block 2 Tag IDItem ID Sold 4A946578C3880400 47C1295759000307 25 0000000000000000 00000000000000250000000000000000 11

12 Sector 0 Tag IDItem IDSold 4A946578C3880400 47C1295759000307 0000000000000000 0000000000000025 0000000000000000 25 0000000000000000 0000000000000025 0000000000000000 0000000000000001 0000000000000000 12

13 Sector 0 Tag IDItem IDSold 4A946578C3880400 47C1295759000307 0000000000000000 0000000000000025 0000000000000000 0000000000000000 25 Item IDStatus 23 24 25 26 13

14  หากมีโลหะปิดทับแท็กจนหมดเครื่องอ่านจะไม่สามารถ อ่านได้ 14

15  พัฒนาระบบการล็อกอินและบันทึกการใช้งาน  พัฒนานาส่วนของการทำรายงานการตรวจสอบ คลังสินค้า โดยเลือกแสดงผลเฉพาะส่วนที่สนใจได้  พัฒนาส่วนของระบบบัญชี  จัดทำคู่มือการใช้งาน 15

16 16


ดาวน์โหลด ppt โดย นายวิทวัส วรารัตน์ศิริโรจน์ นางสาวพาฝัน วิโรจน์ยุติ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google