งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์การเขียนหนังสือ-ตำรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์การเขียนหนังสือ-ตำรา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์การเขียนหนังสือ-ตำรา
ศาสตราจารย์ ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ขั้นตอนการผลิตงานเขียนหนังสือ-ตำรา
การเขียนตำราต้องใช้เวลาหลังจากมีประสบการการสอน มาแล้วอย่างน้อย 5-10 ปี ต้องค่อยๆ สะสมเนื้อหาวิชาที่สอน เริ่มจากทำเอกสารประกอบการสอน เพิ่มเติมเนื้อหาไปทุกๆ ครั้งที่สอน

3 ขั้นตอนการผลิตงานเขียนหนังสือ-ตำรา
อาจารย์ผู้สอนต้องขยันอ่านตำรา และวารสาร เพื่อปรับปรุง เอกสารประกอบการสอน จนได้เป็นเอกสารคำสอน หลังจากนั้นจึงพัฒนาไปเป็นตำรา ตำราจะต้องมีเนื้อหาให้ครบถ้วนทั้งรายวิชา หนังสือมีเนื้อหาเฉพาะเรื่องทางวิชาการ

4 ขั้นตอนการผลิตงานเขียนหนังสือ-ตำรา
สะสม Textbook/Review ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ-ตำราที่ตั้ง ใจจะเขียน ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับวิชาที่รับผิดชอบสอน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการเขียน กำหนดเค้าโครงเรื่องที่ต้องการเขียน กำหนดจำนวนบท กำหนดหัวข้อย่อยในแต่ละบท

5 ขั้นตอนการผลิตงานเขียนหนังสือ-ตำรา
อ่านๆๆๆๆๆๆ แปลๆๆๆๆๆๆ แปลเล่มที่มีเนื้อหามากที่สุดก่อน สอดแทรกเนื้อหาเพิ่มเติมจากเล่มอื่นๆ

6 ขั้นตอนการผลิตงานเขียนหนังสือ-ตำรา
เรียบเรียงเนื้อหาตามความต้องการของผู้เขียน หากมีผลงานวิจัยของตนเองให้นำมาสอดแทรกด้วยจะดีมาก อ่านเนื้อหาที่เรียบเรียงแล้ว และปรับปรุงให้เหมาะสม

7 ขั้นตอนการผลิตงานเขียนหนังสือ-ตำรา
การเรียบเรียงเนื้อหา ควรเขียนประโยคให้สมบูรณ์ มีประธาน กริยา กรรม เขียนประโยคให้อ่านเข้าใจง่าย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ให้ใช้อ้างอิงตาม คำศัพท์ราชบัณฑิตฯ

8 ขั้นตอนการผลิตงานเขียนหนังสือ-ตำรา
การนำรูปหรือตารางที่นำมาจากตำราเล่มอื่นต้องอ้างอิง แหล่งที่มา หากถ่ายภาพเองได้จะดีมาก มีเอกสารอ้างอิงทุกบท ใช้เอกสารอ้างอิงที่ทันสมัย ตำราต้องมีดัชนีคำอยู่ท้ายเล่ม

9 ขั้นตอนการผลิตงานเขียนหนังสือ-ตำรา
จัดการพิมพ์รูปเล่มต้นฉบับให้เรียบร้อย ตรวจทานคำที่พิมพ์ผิด ให้มีคำที่พิมพ์ผิดน้อยที่สุด ต้องมีคนช่วยอ่านและตรวจทานคำผิด คนช่วยอ่านควรเป็นคนที่มีความรู้ด้านภาษาศาสตร์ มีแหล่งพิมพ์ เดือน-ปีที่พิมพ์ และเลข ISBN

10


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์การเขียนหนังสือ-ตำรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google