งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญของการบริหารการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญของการบริหารการเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำคัญของการบริหารการเงิน
งานทางด้านการเงิน รูปแบบธุรกิจ เป้าหมายของบริษัท ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2 โอกาสการเลือกงานทางด้านการเงิน
ตลาดเงิน และตลาดทุน การลงทุน การบริหารการเงิน ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3 ความรับผิดชอบของผู้จัดการการเงิน
ทำให้มูลค่าหุ้นสูงสุด โดย: การพยากรณ์และวางแผน (Forecasting and planning) การลงทุนและการตัดสินใจในการจัดหาเงินทุน (Investment and financing decisions) การร่วมมือและควบคุม (Coordination and control) การทำธุรกรรมในตลาดการเงิน (Transactions in the financial markets) การบริหารความเสี่ยง (Managing risk) ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

4 รูปแบบขององค์กรทางธุรกิจ
เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัท ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

5 เจ้าของคนเดียวและห้างหุ้นส่วน
ข้อดี ง่ายแก่การจัดตั้ง มีกฎระเบียบไม่มากนัก ไม่ต้องเสียภาษีบริษัท ข้อเสีย ยากแก่การจัดหาเงินทุน ไม่จำกัดความรับผิดชอบในหนี้สิน มีอายุจำกัด ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

6 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บริษัท ข้อดี ไม่มีการจำกัดอายุของธุรกิจ ง่ายแก่การโอนความเป็นเจ้าของ จำกัดความรับผิดชอบในหนี้สิน ง่ายแก่การจัดหาเงินทุน ข้อเสีย เสียภาษีสองต่อ มีค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและการจัดทำรายงานงบการเงิน ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

7 เป้าหมายทางการเงินของบริษัท
เป้าหมายหลักทางการเงิน คือการทำให้เกิดความมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งหมายถึงการทำให้หุ้นมีราคาสูงสุดนั่นเอง บริษัทควรจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย การทำให้ราคาหุ้นสูงสุดอาจไม่เป็นผลดีต่อสังคมเสมอไป บริษัทควรมีจริยธรรมในการดำเนินงาน ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

8 ราคาหุ้นสูงสุด vs. กำไรสูงสุด
ราคาหุ้นสูงสุดไม่ได้หมายถึงกำไรสูงสุดเสมอไป, เว้นแต่ว่าราคาหุ้น, EPS, และกระแสเงินสดมีความสัมพันธ์ระหว่างกันสูงมาก ราคาหุ้นในปัจจุบันขึ้นอยู่กับกำไรในปัจจุบัน รวมถึงกำไรในอนาคต และกระแสเงินสด การกระทำหรือการตัดสินใจบางอย่างของผู้บริหารอาจทำให้กำไรสูงขึ้น แต่ทำให้ราคาหุ้นลดลงก็ได้ ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

9 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น
กระแสเงินสดที่พยากรณ์ไว้ว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับ ช่วงเวลาที่ได้รับกระแสเงินสด ความเสี่ยงของกระแสเงินสด ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

10 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับและความเสี่ยงของกระแสเงินสด
การตัดสินใจของผู้จัดการทางการเงิน: การตัดสินใจลงทุน การตัดสินใจในการจัดหาเงินทุน (สัดส่วนการก่อหนี้) การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายเงินปันผล ปัจจัยภายนอก ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญของการบริหารการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google