งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ป.4 บทที่ 1 “จำนวนนับ เกิน100,000”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ป.4 บทที่ 1 “จำนวนนับ เกิน100,000”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ป.4 บทที่ 1 “จำนวนนับ เกิน100,000”
2 3 5 4 6 7 ตอน เลือก เล่น เรียง 8 9 ป.4 บทที่ 1 “จำนวนนับ เกิน100,000”

2 ภาพรวม กิจกรรมจำนวนนับ เกิน100,000
จำนวนนับ ไม่เกิน 100,000 1. การเขียน และการอ่าน ตัวเลขแทนจำนวน 2. ค่าประจำหลัก 3. การเขียนรูปการกระจาย 4. การนับเพิ่ม และการนับลด

3 แผ่นภาพ กิจกรรม Card จำนวนนับมหาสนุก จำนวนไม่เกิน 100,000
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม แผ่น Card (เลขเกิน 100,000) สำหรับนักเรียนคนละ 1 ใบ Set ตัวเลข 0-9

4 กิจกรรม “ เลือก เรียง เล่น”
แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5 คน ก่อนเริ่มกิจกรรม กิจกรรม ที่ 1 ให้นักเรียนสุ่มตัวเลข เลือกเลขตั้งแต่ 0-9 มาเรียงลำดับตัวเลข โดยต้องใช้ให้หมดทุกตัว แล้วโดยให้ทำตามเงื่อนไข Card จำนวนนับให้ครบทั้ง 3 ข้อ ให้นักเรียน นำตัวเลขมาเรียงกันจากมากไปน้อย และน้อยไปมากน้อย ให้นักเรียนเลือก เลข 2 ตัว จากกลุ่ม มาเพื่อหาความสัมพันธ์ และหาชุดตัวเลขต่อไปให้ครบ 5 ตัว ทั้งแบบเพิ่มและแบบลด ให้นักเรียนช่วยกัน นำเลขมาเรียงใหม่ โดยให้มีค่ามากที่สุด และน้อยที่สุด


ดาวน์โหลด ppt ป.4 บทที่ 1 “จำนวนนับ เกิน100,000”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google