งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-Ruejang http://www.e-rj.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-Ruejang http://www.e-rj.org."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 e-Ruejang

2 Learner

3 HTML Request

4 การพัฒนาการสอนและการวิจัยสังเกตผลในชั้นเรียน
กิจกรรมก่อนเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมหลังเรียน e-Learning ระบบจัดการการเรียนรู้ e-Ruejang

5

6

7

8

9

10 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
ต่อไป >

11 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
ต่อไป >

12 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 ต่อไป >

13 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
โมเดลการออกแบบซอฟต์แวร์ ขั้นตอนการออกแบบซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ แนวโน้มของการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ในอนาคต ต่อไป >

14

15 Word PowerPoint Excel Flash Dreamweaver Authorware SCORM

16 Files HTML Page Video Clips Text URLs

17

18

19

20

21

22 Teacher

23 Teacher Register Create Course Add Content Add Exam

24 Administrator


ดาวน์โหลด ppt E-Ruejang http://www.e-rj.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google