งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วย Moodle

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วย Moodle"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วย Moodle
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

2 ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ Web-Based Instruction E-Learning : Web LMS : Moodle , Caroline CMS : Mambo , Joomla, PHP nuke, Xoops , Drupal LCMS : A-Tutor Learning Management System

3 Moodle M Module O Object O Oriented D Dynamic L Learning E Environment

4 Moodle คืออะไร ??? Course Management System Learning Management System
Open Source (Free ware) PHP Programming Martin Dougiamas ดร.วิมลลักษณ์ สิงหนาท ผู้พัฒนาระบบภาษาไทย

5 ทำไมต้อง Moodle ?? Free ง่ายสำหรับครู Open Source LMS /Online
Moodle.org LAMP

6 LAMP Linux Apache MySQL PHP

7 LMS : Learning Management System
เป็นการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน ตั้งแต่เนื้อหา การลงทะเบียน การเก็บข้อมูล การจัดกิจกรรม การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเช่น กระดานข่าว ห้องสนทนา อภิธานศัพท์ วิกิ เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนของระบบฐานข้อมูล ที่สนับสนุนการจัดการเนื้อหาวิชา มีคลังข้อสอบ และระบบบริหารจัดการรายวิชา โดยจะเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ผู้สอน และผู้ดูแลระบบ โปรแกรมประเภทนี้อาทิ Moodle , Atutor , Learn Square , Caroline , WebCT

8 CMS : Content Management System
เป็นระบบจัดการเนื้อหาและนำมาใส่ไว้ในระบบฐานข้อมูลเหมือน LMS ผู้ดูแลสามารถจัดการบริหาร เพิ่มเติมเนื้อหา ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือบางส่วนได้ด้วยตนเอง เช่น Mambo , Joomla, Drupal, Xoops, PHP Nuke, Post Nuke, Thai Nuke etc..

9 ความแตกต่างระหว่าง LMS/CMS
ระบบสมาชิก Admin Teacher Student ระบบการเรียนการสอน ระบบแบบทดสอบ ระบบกิจกรรม CMS ระบบสมาชิก Admin Author User ระบบการจัดการเนื้อหา

10 Web Programming HTML,DHTML Pert, CGI, JSP : Java Server Page
ASP : Active Server Page PHP : Professional Home page Active Server

11 Web Authoring Frontpage Dreamweaver Namo Net Object Homesite
Active Client

12 วิธีการใช้งาน Moodle แบบ Offline แบบ Online
การจำลองเครื่องด้วย AppServ การติดตั้งฐานข้อมูลด้วย PHP MyAdmin การติดตั้ง Moodle ใน แบบ Online การติดตั้ง Moodle ใน Server การติดตั้งฐานข้อมูล การติดตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อใช้งาน

13 ระดับในการใช้งาน Moodle
Student Teacher Administrator

14 การจัดการระบบ Moodle การตั้งค่า สมาชิก การสำรองข้อมูล การกู้คืน
รายวิชาทั้งหมด บันทึกการใช้งานเว็บ ไฟล์ของเว็บไซต์

15 การพัฒนาบทเรียนด้วย Moodle
การเพิ่มแหล่งข้อมูล Web Page, Web Site Label ฯลฯ การเพิ่มกิจกรรม กระดานข่าว, ห้องสนทนา, โพล แบบทดสอบ, แบบสอบถาม, การบ้าน, บทเรียนสำเร็จรูป ฯลฯ การเพิ่มบล็อก กิจกรรมล่าสุด, สมาชิกออนไลน์, เข้าสู่ระบบ ฯลฯ

16 กรอบแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอน (ISD) Instructional System Design)
การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implementation) การประเมินผล (Evaluation)

17 Moodle.org

18 Moodle.org

19 ตัวอย่างเว็บ Moodle E-Learning

20

21

22

23

24

25

26

27 วิทยากร Prachyanun Nilsook, Ph.D
Ph.D. Educational Communications and Technology http// KMUTNB


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วย Moodle

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google