งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนรู้ ความงามของศิลปะด้านจิตรกรรม ศ เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนรู้ ความงามของศิลปะด้านจิตรกรรม ศ เรื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนรู้ ความงามของศิลปะด้านจิตรกรรม ศ 41102 เรื่อง
โดย นายสมพงษ์ ถาวรโชติวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2 ผลการเรียนรู้ แสดงออกถึงการรับรู้ความงามจากธรรมชาติ ศิลปะและสิ่งแวดล้อม

3 เทคนิคการเขียนภาพสีโปสเตอร์
สีโปสเตอร์เป็นสีทึบแสง เรียบ มีลักษณะด้านสามารถระบายทับซ้อนกันได้หลายครั้ง และเก็บตกแต่งรายละเอียดหรือเขียนลวดลายได้ง่าย

4 การไล่น้ำหนักของสีโปสเตอร์
1. การไล่น้ำหนักแบบสีเดียว เป็นการระบายสีแบบไล่น้ำหนักหรือไล่โทนสีโดยการผสมสีขาว เช่น ผสมสีขาวมากก็จะเป็นสีอ่อนมาก

5 2. การไล่น้ำหนักแบบหลายสี เป็นการระบายสีโดยใช้ความเข้มของสีที่แตกต่างกันมาจัดวางด้วยกัน เช่น การใช้สีโทนร้อน เหลือง ส้ม แดง หรือสีโทนเย็น เหลือง เขียว น้ำเงิน

6

7 คุณสมบัติของสี 1. ฮิว ( HUE ) สีแท้ 2. ทินท์ ( TINT ) สีแท้ผสมขาว 3. โครมา ( CHROMA ) สีแท้ผสมดำ

8 คุณสมบัติของสี 1. ฮิว ( HUE ) คือสีแท้ที่ยังไม่ผสม กับสีอื่น 2. ทินท์ ( TINT ) คือสีที่ผสมสีขาว 3. โครมา ( CHROMA ) สีที่ผสมกัน ระหว่างสีแท้ และ สีเทา หรือสีแท้ หลายสีผสมกัน

9 คุณค่าของสี ( VALUE ) คือสีแท้ทุกสีผสมสีขาวและดำ
ลดคุณค่าจากสีแท้แก่ไล่ไปจนถึงสีที่อ่อนที่สุดด้วยการผสม สีขาว เพิ่มคุณค่าจากสีแท้ที่ไล่ไปจนถึงสีที่แก่ที่สุด ด้วยการผสม สีดำ

10 การสร้างสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรม ด้วยวิธีการลด-เพิ่มคุณค่าของสี
การลดคุณค่าของสีคือการทำให้สีอ่อนลงโดยใช้สีขาวผสม การเพิ่มคุณค่าของสีคือการทำให้สีเข้มขึ้นโดยใช้สีดำผสม

11 คุณค่าของสี ( VALUE )

12 การลดและการเพิ่มคุณค่าของสี

13

14

15

16

17

18

19 วงจรสี วงจรสี

20 สีขั้นที่ 1 ( PRIMARY COLOURS )
คือสีแท้ 3 สี ประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน ซึ่งเรียกว่า แม่สี

21 สีขั้นที่ 2 คือการผสมกันของสี
ขั้นที่ 1 ทีละคู่ จะได้สีเพิ่มขึ้นอีก 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง = สีส้ม สีน้ำเงิน + สีเหลือง = สีเขียว สีแดง สีน้ำเงิน = สีม่วง

22 สีขั้นที่ 2

23 สีขั้นที่ 2

24 การเกิดคู่สีตรงข้าม ขั้นที่ 1 แม่สี ขั้นที่ 2 เกิดจากสีที่ผสมจากขั้นที่ 1

25 สีขั้นที่ 3 คือการนำสีขั้นที่ 1 และ 2
มาผสมกัน ทีละคู่ ได้สีเพิ่มขึ้น 6 สี สีเหลือง + สีส้ม = สีส้มเหลือง สีแดง สีส้ม = สีส้มแดง สีแดง สีม่วง = สีม่วงแดง สีน้ำเงิน + สีม่วง = สีม่วงน้ำเงิน

26 คุณสมบัติของสี คุณสมบัติของสี
สีน้ำเงิน + สีเขียว = สีเขียวน้ำเงิน สีเหลือง + สีเขียว = สีเขียวเหลือง คุณสมบัติของสี คุณสมบัติของสี

27 สีขั้นที่ 3

28 วรรณะของสี สีร้อน สีเย็น

29 สีคู่ตรงข้าม

30

31

32

33

34

35 สีโทนร้อน-สีโทนเย็น

36

37

38

39

40


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนรู้ ความงามของศิลปะด้านจิตรกรรม ศ เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google