งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เข้าเมนู หลัก เข้าเมนู หลัก เข้าเมนู หลัก เข้าเมนู หลัก ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เข้าเมนู หลัก เข้าเมนู หลัก เข้าเมนู หลัก เข้าเมนู หลัก ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เข้าเมนู หลัก เข้าเมนู หลัก เข้าเมนู หลัก เข้าเมนู หลัก ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕

2 ออ ก ออ ก

3 วาระการประชุม • ต้อนรับอาจารย์ใหม่ ต้อนรับอาจารย์ใหม่ • การลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ • กรอกประวัตินักศึกษา • จัดสายรหัสพี่ - น้อง / จัดแบ่งสี ( ๕ สี เหลือง, แดง, ชมพู, ฟ้า, ม่วง ) • กิจกรรมในสาขาฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ กิจกรรมในสาขาฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ • การแต่งกาย • การติดต่อสื่อสาร • ความประพฤติของนักศึกษา • การจอดรถในมหาวิทยาลัยฯ กลับ เมนู กลับ เมนู

4 อาจารย์ใหม่ กลับ

5 กิจกรรมในสาขาฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๙ มิ. ย. ๒๕๕๕ ปันใจรักให้กับผู้สูงอายุ ( ๒๐๐ คน ) - ๑๖ มิ. ย. ๒๕๕๕ ปลูกป่าแนวกันไฟ ( ทุก คน ) - ๑ ก. ค. ๒๕๕๕ วันสานใยรักสัมพันธ์สาขา วิทยาศาสตร์ ( ทุกคน ) - ๗ - ๘ ก. ค. ๒๕๕๕ อบรมธรรมะ ณ วัดป่า ไพบูลย์ ( ๑๕๐ คน ) - ๑๔ ก. ค. ๒๕๕๕ อบรมเศรษฐกิจพอเพียง ( ๑๐๐ คน ) - ออกกำลังกาย ทุกวันพุธ เวลา ๑๖. ๓๐ น. ( ทุกคน ) - บำเพ็ญประโยชน์วัด ( แบ่งตามสี ) - เขียนแผนปี ๔ - อบรมภาษาอังกฤษ กลับ


ดาวน์โหลด ppt เข้าเมนู หลัก เข้าเมนู หลัก เข้าเมนู หลัก เข้าเมนู หลัก ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google